železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

Aktuality z trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl 2011

  27. prosinec 2011
Stránky Vám přejí příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku. PF 2012
Akce-Mikulášské jízdy: Byly přidány fotografie z letošní mikulášské jízdy, která se konala 26.11.2011.
Trať-Jízdní řád: Na stránku byly doplněny jízdní řády nákladních vlaků. Hlavní změnou je především omezení pravidelného manipulačního vlaku, který nově již nebude jezdit o sobotách. Ve fotogalerii se tak bude vyskytovat oproti minulému roku o dost řidčeji.
Provoz-Výluky: 6.12.2011 v časech výluky bylo možné na Chocen.TV sledovat nasazení traťových strojů na lokálce. Byly k vidění klasické drezíny MUV, lok. 730 s vozy se štěrkem, stroj na úpravu štěrkového lože a podbíječka.
Provoz-Viamont: Poslední uhelný vlak přijel dle ohlášení 22.12. Na stránce najdete pouze příjezd předposledního vlaku do Chocně zachyceného kamerou Chocen.TV a dokumentační foto o vykolejeném voze na vlečce, ke kterému došlo při 2. jízdě.
Provoz-prosinec: Na osobních vlacích motorové vozy 810 056 a jednotky 814 019, 048 a 166. Na Mn vlacích lokomotiva 742 117 a 336.
Provoz-Vlaky: 2 nové fotografie.
  14. prosinec 2011
Provoz-Viamont: Pátý uhelný vlak dorazí do Vysokého Mýta dnes 14.12. (původně ohlášeno 13.12.). V 19:51 dorazil do stanice Choceň.
  4. prosinec 2011 (5.12. aktualizováno)
Historie-Staré pohlednice: Pěkný snímek portálu choceňského tunelu je zachycen na dvou-okénkové kolážové pohlednici Chocně z roku 1902. U portálu jsou vidět dvě osoby, z níž je jeden výhybkář. Navíc je návěstím (terčem) označen zákaz jízdy po pravé koleji a na konci tunelu vidět zavřená brána tunelu.
Trať-Jízdní řád: Na stránku s jízdními řády byl nahrán nový jízdní řád platný od 11.12.2011. Je zde verze jízdního řádu pro trať 018 z knižní podoby i z regionálního vydání včetně všech vysvětlivek. Navíc byl přidán i řád nostalgických vlaků, ve kterém se trať 018 také nachází. V příštím roce navštíví parní vlak lokálku hned dvakrát. Poprvé při oslavách 130 let trati (19.5.2012) a podruhé na tradičním mikulášském vlaku (8.12.2012).
S novým řádem přišly, bohužel, omezení v dopravě. Citelněji se to týká především úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl, kde bude navíc s novým grafikonem zaveden specifický způsob odbavení cestujících (vlak bez průvodčích).
V úseku Vysoké Mýto - Litomyšl pojede místo původních 10 párů vlaků v pracovní dny a 9 párů o víkendech, nově pouze 5 párů vlaků. V úseku Choceň - Vysoké Mýto a zpět došlo k mírnému zvýšení počtu vlaků. V pracovních dnech původně 20 vlaků ve směru tam a 19 zpět, nově 22 tam a 21 zpět. O víkendech původně 14 vlaků tam a 16 zpět, nově 17 tam a 16 zpět.
Nově také více jak polovina vlaků nebude stavět v zastávce Dvořisko. Zredukován byl také počet přímých vlaků z Chocně přímo do Litomyšle na 1 až 2 vlaky.
Redukcí počtu vlaků do Litomyšle bude mít tato část lokálky těžkou pozici pro udržení si přízně cestujících. Lze si jen přát, aby to nevedlo k dalším omezením či dokonce úplnému nahrazení autobusy.
Výluky: Dne 6.12.2011 od 8:25 hod. do 14:35 se bude konat výluka traťové koleje Choceň - Vysoké Mýto město.
Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací na stránkách ČD. Stanoviště a zastávky náhradní autobusové dopravy:

Choceň - před staniční budovou
Dvořisko - silniční komunikace u podniku Rieter (Orličan)
Slatina u Vys. Mýta - křižovatka u bývalé prodejny potravin
Vysoké Mýto (nádraží) - před staniční budovou
Vysoké Mýto město (zastávka) - silniční komunikace u zastávky

Provoz-Viamont: V pořadí třetí uhelný vlak přijel 28.11., předběžné termíny dalších příjezdů jsou 5.12, 13.12. a 22.12.
Trať-Stanice-Ostatní: V těchto dnech je bourán strážní domek na pardubickém zhlaví choceňské stanice, hned za lávkou nad hlavní tratí poblíž ČKD. Historický snímek tohoto domku lze najít v publikaci ke 100 letům trati.
Akce-Mikulášské jízdy: Několik momentek z proběhlé mikulášské jízdy lze nalézt v archivu Chocen.TV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Fotografie z akce v přístí aktualizaci. Pro nedočkavé jsou povedené fotografie z jízdy na stránkách klubu českotřebovských fotografů železnice a pár dokumentačních v Orlickém deníku.
Provoz-listopad-prosinec: Na osobních vlacích motorové vozy 810 052, 540 a 597 a jednotky 814 018, 049 a 166. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336. Na osobních vlacích do Litomyšle i Regionova.
Provoz-Vlaky: 7 nových fotografií.
  19. listopad 2011
Historie-Staré pohlednice: Pohlednice Vysokého Mýta s kasárnami na litomyšlském předměstí mimo jiné zachytila především velmi zajímavou část lokálky. Železniční most v 9,6 km pod kterým vedla dříve i cesta zde dnes již nenajdeme, cesta byla zrušena a most nahrazen pouze propustkem, viz. pochůzka. Úctyhodným záměrem fotografa tohoto snímku byla především zachycená souprava nákladního vlaku, které navíc přihlíží u mostu dvě osoby.
Trať-Jízdní řád: Kompletní nové traťové jízdní řády platné od 11.12.2011 lze již stáhnout na stránkách ČD. Prodej knižních jízdních řádů ve stanicích by měl začít 21.11.2011. V tento datum by mělo dojít k oficiálnímu představení změn a nového jízdního řádu 2012. Na stránkách ČD by měla být také uvolněna offline verze jízdního řádu.
Provoz-Výluky: Během říjnové výluky, která probíhala od 4. do 13. 10.2011 byl opravován přejezd ve Dvořisku v 2,5 km, opraveno a zkráceno nástupiště na zastávce Dvořisko, opravován přejezd ve Slatině v 4,7 km, upraveno a zkráceno nástupiště na zastávce Slatina, opravován přejezd ve Slatině v 5,2 km, opravována trať a most v 5,5 km včetně úpravy náspu, opravována trať i most v 5,7 km včetně úpravy náspu, oprava 3. koleje ve stanici Vysoké Mýto a sekána vegetace v okolí trati strojem na výměnu pražců SVP 74 s nástavcem na sekání. Na stránce je několik fotografií z výluky a stav opravených přejezdů.
Provoz-Viamont: Po roce opět začal návoz uhlí do společnosti Iveco (Karosa) Vysoké Mýto. První uhelný vlak obsloužil vlečku v noci z 15. na 16. listopadu. Příští vlak by měl přijet 21.11.2011, poté by mělo následovat ještě několik dalších. Možná se o některém z dalších termínu podaří také včas na stránkách informovat.
Provoz-Práce na trati: Na stránce prácí na trati je několik fotografií opravených mostů v 5,5 a 5,7 km u Slatiny, které probíhaly i mimo říjnovou výluku.
Chocen.TV: Na portálu Chocen.TV můžete, po již předminule avizovaném obnovení vysílání, opět sledovat on-line či pomocí archivu pohyb vlaků na lokálce. Kromě klasických souprav osobních a nákladních vlaků i výjimečné výkony Regionovy do Litomyšle, či různé posuny ve stanici. Již za týden bude možné sledovat mikulášský vlak.
Provoz-říjen-listopad: Na osobních vlacích motorové vozy 810 052, 297, 298, 540 a 597 a jednotky 814 018, 019, 048, 049 a 085. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336. Na vlacích do Litomyšle nasazena opět i Regionova.
Provoz-Vlaky: 17 nových fotografií.
  13. listopad 2011
Akce-Mikulášské jízdy: 26.11.2011 vyjede na trať tradičně mikulášský vlak. Více informací v sekci Akce nebo na stánkách ČD.
  17. říjen 2011
Chocen.TV: Dne 16.10.2011 bylo obnoveno vysílání Chocen.TV z nového místa, novinkou je jiný pohled na choceňskou stanici.
  30. září 2011
Historie-Staré pohlednice: Na fotografiích méně vídané litomyšlské nádraží je tentokrát zachyceno při události příjezdu Aloise Jiráska do Litomyšle. Snímek pochází asi z 20. let. Kromě čela budovy nádraží je v pozadí nad stromy patrná i střecha vodárny.
Trať-Jízdní řád: Na stránkách OREDO byly 25.9. zveřejněny konečné návrhy jízdních řádu pro železniční tratě v Pardubickém kraji. Lze je shlédnout zde.
Výluky: Ve dnech od 4.10.2011 od 9:15 hod. do 13.10.2011 do 14:30 se bude konat nepřetržitá výluka traťové koleje Choceň - Litomyšl.
Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací na stránkách ČD. Stanoviště a zastávky náhradní autobusové dopravy:

Choceň - před staniční budovou
Dvořisko - silniční komunikace u podniku Rieter (Orličan)
Slatina u Vys. Mýta - křižovatka u bývalé prodejny potravin
Vysoké Mýto (nádraží) - před staniční budovou
Vysoké Mýto město (zastávka) - silniční komunikace u zastávky
Džbánov - silniční komunikace u zastávky
Hrušová - na silnici I/35 pod železniční zastávkou
Cerekvice nad Loučnou - před staniční budovou
Cerekvice nad Loučnou zastávka - silniční komunikace u zastávky
Řídký – BUS zastávka "Řídký" u hlavní silnice I/35
Tržek – BUS zastávka "Tržek, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl-Nedošín - BUS zastávka "Litomyšl - Nedošín, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl zastávka – BUS zastávka "Litomyšl, drogerie" u hlavní silnice I/35
Litomyšl - před staniční budovou

Provoz-Práce na trati: Současně s železničním mostem v 5,5 km je mezi Slatinou a Vysokým Mýtem renovován i most v 5,7 km.
Provoz-září: Na osobních vlacích motorové vozy 810 052 a 298 a jednotky 814 018, 041, 049, 050 a 074. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336. Již delší dobu jezdí manipulační vlak o sobotách nepravidelně. Do Litomyšle v měsíci září byla opět nasazena Regionova.
Provoz-Vlaky: 9 nových fotografií.
  30. srpen 2011
Provoz-Práce na trati: Ve fotogalerii je nově několik snímků z probíhající rekonstrukce železničního mostu u Slatiny v 5,5 km. Železná konstrukce byla pískována, nově natřena a kamenné pilíře byly zpevněny betonem.
Na vysokomýtském nádraží byla na třetí dopravní koleji zavedena pomalá jízda. Mezi vysokomýtským nádražím a přejezdem v 8,3 km nasypán nový štěrk.
Provoz-Nehody: Dne 24.7.2011 došlo v 8,8 km ve Vysokém Mýtě na přejezdu s ulicí Prokopa Velikého ke střetu osobního automobilu s osobním vlakem od Litomyšle. Na motorovém voze 810 512 došlo pouze k drobnému poškození, nehoda se obešla bez zranění. Článek o nehodě vyšel v Orlickém deníku.
Provoz-červenec-srpen: Na osobních vlacích motorové vozy 810 052, 298, 327, 351, 512 a 540 a jednotky 814 007, 019, 041, 048, 049 a 074. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336. Mimořádně je od 33. týdne místo motorového vozu 810 na některých vlacích do Litomyšle nasazena motorová jednotka Regionova.
Provoz-Vlaky: 13 nových fotografií.
  3. červenec 2011
Chocen.TV: Dne 1.7.2011 mi bylo novým majitelem nemovitosti, na které byla kamera provozována, oznámeno, že si toto zařízení na svém domě nepřeje a odmítl jakoukoliv dohodu. Dokud nebude nalezeno pro kameru jiné vhodné místo, tak vysílání Chocen.TV bohužel k 1.7.2011 skončilo.
Provoz-Jízdní řád: Dne 12.6.2011 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu. Trati Choceň - Litomyšl se žádná změna netýká. Aktualizované jízdní řády pro ostatní tratě najdete na stránkách ČD.
Provoz-Výluky: Ve čtvrtek dne 16.6.2011 se konala stávka odborů a na trať Choceň - Litomyšl stejně jako na ostatní nevyjel jediný vlak.
Provoz-Práce na trati: V měsíci červnu započaly práce na rekonstukci železničního mostu mezi Slatinou a Vysokým Mýtem v 5,5 km. V této době také probíhá rekonstrukce silničního železobetonového mostu (výše položeného), který překlenuje skalní průřez po choceňském tunelu.
Provoz-červen-červenec: Na osobních vlacích motorové vozy 810 052, 298, 351 a 512 a jednotky 814 041, 048 a 050. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336.
Provoz-Vlaky: 14 nových fotografií.
  23. červen 2011
Chocen.TV: Dne 22.6.2011 došlo chybou registrátora domén k odstavení domény www.chocen.tv. Zatím není známo, kdy bude Chocen.TV na původní doméně funkční. Momentálně běží Chocen.TV na záložní doméně. Do odvolání prosím používejte pouze tuto doménu: www.chocen-tv.cz

(aktualizováno 27.6.2011)

Dnes byla zprovozněna původní doména: www.chocen.tv

(aktualizováno 29.6.2011)
  31. květen 2011
Provoz-květen: Na osobních vlacích motorové vozy 810 052, 298, 351 a 540 a jednotky 814 041 a 049. Na Mn vlacích lokomotivy 742 156 a 336.
Provoz-Vlaky: 10 nových fotografií.


  4. květen 2011
Historie-Staré mapy oblasti: Do souboru map přibyl Veselíkův plán města Litomyšle z roku 1911. Na mapě je zanesen kromě detailniho kolejového rozvětvení, nádražní budovy, remízy, skladu i projekt dráhy do Poličky.
Provoz-duben-květen: Na osobních vlacích motorový vůz 810 052, 298, 351, 512 a 540 a jednotky 814 048, 049, 050 a 074. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336.
Provoz-Vlaky: 6 nových fotografií.
  17. duben 2011
Výluky: Ve dnech 18. a 19.4.2011 od 8:25 hod. do 14:35 hod. se koná výluka traťové koleje Choceň - Vysoké Mýto město.
Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací na stránkách ČD.
  29. březen 2011
Provoz: Po sérii dalších novinových článků zabývajících se zrušením provozu v úseku Vysoké Mýto - Litomyšl:
   21.3. Svitavský Deník Dalším dvěma tratím zvoní umíráček
   22.3. ČT24 Vlaky do Litomyšle a Poličky mají namále
se objevila informace, že provoz zůstane zachován:

... Nyní mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí denně projede v každém směru deset vlakových souprav, nově by jich mělo být pět, méně vytížené nahradí autobusy. Cestující z Chocně nebo opačným směrem tak budou muset v Mýtě někdy přesedat. Starostové obou měst jsou s výsledkem spokojeni. Kromě náhradních spojů bude v Mýtě a Litomyšli zastavovat více expresních dálkových autobusů. ...

   25.3. ČT24 Osobní vlaky mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí nezmizí
   26.3. Svitavský Deník Vlaky do Litomyšle pojedou, řekli radní

Některé ostatní tratě v regionu jsou však nadále ohroženy:
   24.3. Orlický Deník Na některých tratích budou asi vlaky nahrazeny autobusy

Výluky: Ve dnech 4. a 5.4.2011 vždy od 7:50 hod. do 15:20 hod. se koná výluka traťové koleje Vysoké Mýto město - Litomyšl.
Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací na stránkách ČD.
Provoz-leden-únor: Na osobních vlacích motorový vůz 810 327 a 512 a jednotky 814 048. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336.
Provoz-Vlaky: 4 nové fotografie.
  21. březen 2011
Provoz: Regionální televize CMS TV pořídila 21. února v Litomyšli reportáž ze schůzky týkající se železniční trati Choceň - Litomyšl, které se účastnili zástupci Českých drah, představitelé obcí ležících na trati a náměstek hejtmana Pardubického kraje. Reportáž je možné shlédnout na portálu YouTube.com nebo NašeTelevize.cz.
Výluky: Dne 24.3.2011 od 8:25 hod. do 14:35 hod. se koná výluka traťové koleje Choceň - Vysoké Mýto město.
Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací na stránkách ČD.
  15. březen 2011
Historie-Staré pohlednice: Na fotopohlednici z 30. let pořízené z Vorlovy skály u Chocně fotograf zachytil právě projíždějící nákladní vlak od Brandýsa nad Orlicí.
Provoz: Ve Svitavském Deníku a deníku iDnes vyšly další články na téma rušení úseku Vysoké Mýto - Litomyšl.
Provoz-březen: Na osobních vlacích motorový vůz 810 298 a 512 a jednotky 814 041. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336.
Provoz-Vlaky: 2 nové fotografie. Další snímky osobních a nákladních vlaků lze nalézt i v archivu Chocen.TV.
  28. únor 2011
Historie-Staré pohlednice: Další fotografie od K. Veselíka z roku 1903 zachytila trojici osob postávajících před budovou litomyšlského nádraží. Dnes se nám ze silnice vedoucí k městu naskytne již jiný pohled.
Trať-Jízdní řád: Dne 6. března 2011 vstoupí v platnost 1. změna jízdního řádu ČD. Na trati 018 dojde jen k malým změnám.
Vlak č. 15069 bude nově zajíždět až do stanice Brandýs nad Orlicí a pro vlak č. 15068 to bude nově výchozí stanice, k drobným minutovým posunům dochází u vlaků č. 15015 a 15068. Změna je ke stažení zde a kompletní aktualizovaný řád zde
Aktualizované jízdní řády ostatních tratí nebo změna je ke stažení na stránkách ČD.
Provoz: Další články zabývající se ohroženým úsekem Vysoké Mýto - Litomyšl vyšly v Orlickém a Svitavském deníku: Lokálka? Ve hře jsou tři návrhy a O budoucnosti lokálky rozhodne kraj.
Trať-Stanice: Již starší informace, která ale jistě patří za zmínku. Interiéru haly výdejny jízdenek choceňského nádraží se dostalo nové pěkné výmalby.
Provoz-leden-únor: Na osobních vlacích motorový vůz 810 052, 298 a 512 a jednotky 814 018, 048. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336.
Provoz-Vlaky: 5 nových fotografií.
  10. únor 2011
Historie-Staré pohlednice: Velmi pěkné setkání dvou vlakových souprav před choceňskou nádražní budovou, které zachytil fotograf i s přístojícím železničářem, kolovalo na pohlednici z počátku 20. století na mnoho míst tehdejší RU monarchie. Dnešní pohlednice orazítkovaná navíc i vlakovou poštou č. 24 Prag - Wien putovala přímo do Vídně.
Provoz: Po několika letech se opět dostala lokálka Choceň - Litomyšl, tím spíše úsek Vysoké Mýto - Litomyšl, na seznam ohrožených tratí. Ohrožených je ale více lokálek, tak článků a diskuzí je již na internetu na toto téma nemálo. Snad většina tuto krizi přežije. O litomyšlské lokálce vyšel článek například v Svitavském deníku.
Provoz-leden-únor: Na osobních vlacích motorový vůz 810 052, 297, 327 a 512 a jednotky 814 018, 019 a 050. Na Mn vlacích lokomotiva 730 002 a 742 336.
Provoz-Vlaky: 8 nových fotografií.
  18. leden 2011
Historie-Staré pohlednice: Pěkná fotografie od K. Veselíka z počátku 20. století zachytila kolejiště stanice Litomyšl a dokumentuje, jak to tehdy na nádraží vypadalo. Kromě pózujících postav, dnes již neexistujícího skladiště a odstaveného vagónu s brzdařskou budkou je v pozadí i patrná posunující lokomotiva.
Trať-Řazení vlaků: Nově bylo zpracováno řazení vlaků, na kterých jezdí soupravy opouštějící nebo přijíždějící na trať Choceň - Litomyšl.
Akce-Mikulášské jízdy: Na stránku s mikulášskou jízdou byly přidány dvě fotografie zachycené Chocen.TV.
Provoz-prosinec: V prosinci byl motorový vůz 810 512 po celém jednom boku poškozen graffiti včetně oken. Nyní již jezdí s obnoveným lakem.
Provoz-prosinec-leden: Na osobních vlacích motorový vůz 810 297, 512 a 629 a jednotky 814 049 a 050. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336.
Provoz-Vlaky: 7 nových fotografií.
  5. leden 2011
Trať-Řazení vlaků: Nově bylo zpracováno řazení vlaků pro grafikon 2010/2011. Nachází se zde popis 59 osobních a 2 soupravových vlaků včetně úsekových variant a datumových omezení.
Akce-Mikulášské jízdy: Na stránce přibyly fotografie z prosincové mikulášské jízdy. Na 18-ti fotografiích jsou zachyceny všechny 4 zvláštně vypravené vlaky.
Provoz-Nehody: Dne 30. listopadu došlo na přejezdu (22,6 km) u zastávky Litomyšl ke střetu osobního automobilu s vlakem č. 15026 od Vysokého Mýta. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Provoz-Práce na trati: Začátkem listopadu byla dokončena kompletní výměna přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu ve Vysokém Mýtě (ulice Gen. Svatoně). Čtyři původní plechové skříně se zabezpečovacím zařízením byly nahrazeny dvěma světle zelenými buňkami.
Provoz-prosinec-leden: Na osobních vlacích motorový vůz 810 052, 327, 512 a 540 a jednotky 814 018, 048, 049, 050 a 074. Na Mn vlacích lokomotiva 742 336.
Provoz-Vlaky: 8 nových fotografií.
Ohlédnutí za rokem 2010: V minulém roce přinesly stránky pokračování v seriálu starých fotografií a pohlednic, rozšířeny byly některé stránky o vlečkách, průběžně bylo možné shlédnout fotografie z provozu a nechyběly ani informace o výlukách, pracích na trati, nehodách a další informace týkající se trati i jejího okolí. Počet aktualizací byl bohužel o něco nižší než v roce 2009, tento fakt snad dostatečně vynahradilo to, že se podařilo zrealizovat projekt online kamery sledující provoz v choceňské stanici. Prakticky lze tak sledovat všechny vlaky mířící na lokálku, ale především i bohatší provoz na koridoru i trati do Týniště nad Orlicí. Chocen.TV je jakýmsi následovníkem a třetím dílem po projektech Pochůzka a Projížďka. Doufám, že i v následujícím roce stránky přinesou dostatek zajímavých informací a materiálu a udrží si Vaši přízeň.
Starší aktuality: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-2021


Choceň - Litomyšl