železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl
místní dráha Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

   Aktuality       Trať       Historie       Akce       Provoz       Entity   

Práce na železniční trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

2011 říjen

Fotogalerie


2011 červenec - srpen

Fotogalerie


2010 listopad

Fotogalerie


2009 březen

Fotogalerie


2008 listopad

Fotogalerie


2008 říjen

Fotogalerie


2008 srpen - září

Fotogalerie


2008 duben - květen

Fotogalerie


2007 prosinec

Fotogalerie


2007 říjen - listopad

Fotogalerie


2007 září

Po výluce 27. až 30.8.2007 probíhají na mostě u Vysoké Mýta stále práce. Zatím bylo odřezáno staré zábradlí a prodlouženy konzole. Okolí mostu je opatřeno návěstmi pro pomalou jízdu.

Fotogalerie


2007 červen

Během června probíhaly dokončovací práce na mostě u Vysokého Mýta, který byl v minulém roce rekonstruován. Byly natřeny opěrné zdi a římsy a na svazích položeny geotextilie. Okolí mostu opustila dělnická maringotka.

Fotogalerie


2007 duben

Z 21. na 22. dubna probíhala oprava výhybek v žst. Vysoké Mýto. K opravě přijela MUV 69.2-354.

Fotogalerie


2007 únor2006 prosinec

Fotogalerie


2006 listopad

Na mostě u Vysokého Mýta (7,1 km) byly během listopadu betonovány opěrné zdi a na římsách jsou připevněna nová zábradlí. Ze strany od Karosy byly provedeny terénní úpravy. Prostor mezi opěrnými zdi a náspem trati vyplnila zemina.
Koncem listopadu byly na přejezdu u Vysokého Mýta (6,8 km) zabudovány nové semafory přejezdového zařízení, do provozu zatím uvedeny nebyly.

Fotogalerie


2006 říjen

Od výluky 11. - 18. 9. 2006, kdy byl rekonstruován svršek mostu i trati, zde stále probíhají práce. Během období září - říjen byla dokončena římsa mostu a nyní je na řadě vybudování opěrných zdí, jejichž základy vidíte na fotografiích. Na trati jsou před mostem stále návěsti pro pomalou jízdu.

Fotogalerie


2006 srpen

V měsíci srpnu začaly práce týkající se úprav kamenného mostu v 7,1 km (u Vysokého Mýta). Z betonových panelů byla složena příjezdová cesta pro techniku. Stav mostu před rokem můžete shlédnout v Pochůzce.
Ve stejném období se opravovala betonová obruba na mostě v 6,5 km.

Fotogalerie


Místní dráha Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl | ISSN 1803-6627 | Copyright © 2005 - 2015, www.chocen-litomysl.cz | kontakt