železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

 • Výluky
 • Nehody
 • Práce na trati
 • Viamont

 • Práce na železniční trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

  2022 únor

  Fotogalerie


  2011 říjen

  Fotogalerie


  2011 červenec - srpen

  Fotogalerie


  2010 listopad

  Fotogalerie


  2009 březen

  Fotogalerie


  2008 listopad

  Fotogalerie


  2008 říjen

  Fotogalerie


  2008 srpen - září

  Fotogalerie


  2008 duben - květen

  Fotogalerie


  2007 prosinec

  Fotogalerie


  2007 říjen - listopad

  Fotogalerie


  2007 září

  Po výluce 27. až 30.8.2007 probíhají na mostě u Vysoké Mýta stále práce. Zatím bylo odřezáno staré zábradlí a prodlouženy konzole. Okolí mostu je opatřeno návěstmi pro pomalou jízdu.

  Fotogalerie


  2007 červen

  Během června probíhaly dokončovací práce na mostě u Vysokého Mýta, který byl v minulém roce rekonstruován. Byly natřeny opěrné zdi a římsy a na svazích položeny geotextilie. Okolí mostu opustila dělnická maringotka.

  Fotogalerie


  2007 duben

  Z 21. na 22. dubna probíhala oprava výhybek v žst. Vysoké Mýto. K opravě přijela MUV 69.2-354.

  Fotogalerie


  2007 únor2006 prosinec

  Fotogalerie


  2006 listopad

  Na mostě u Vysokého Mýta (7,1 km) byly během listopadu betonovány opěrné zdi a na římsách jsou připevněna nová zábradlí. Ze strany od Karosy byly provedeny terénní úpravy. Prostor mezi opěrnými zdi a náspem trati vyplnila zemina.
  Koncem listopadu byly na přejezdu u Vysokého Mýta (6,8 km) zabudovány nové semafory přejezdového zařízení, do provozu zatím uvedeny nebyly.

  Fotogalerie


  2006 říjen

  Od výluky 11. - 18. 9. 2006, kdy byl rekonstruován svršek mostu i trati, zde stále probíhají práce. Během období září - říjen byla dokončena římsa mostu a nyní je na řadě vybudování opěrných zdí, jejichž základy vidíte na fotografiích. Na trati jsou před mostem stále návěsti pro pomalou jízdu.

  Fotogalerie


  2006 srpen

  V měsíci srpnu začaly práce týkající se úprav kamenného mostu v 7,1 km (u Vysokého Mýta). Z betonových panelů byla složena příjezdová cesta pro techniku. Stav mostu před rokem můžete shlédnout v Pochůzce.
  Ve stejném období se opravovala betonová obruba na mostě v 6,5 km.

  Fotogalerie
  Choceň - Litomyšl