železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

 • Staré mapy oblasti
 • Železniční mapy
 • Staré pohlednice
 • Trať v publikacích

 • Trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl na starých pohlednicích

  Choceň Vysoké Mýto Cerekvice nad Loučnou-Hrušová Řídký - Tržek Litomyšl okolí Chocně

  vlaková pošta

  Staré pohlednice okolí Chocně

  směr Hradec Králové


  pohlednice Pozdrav z vlaku u Chocně. název pohlednice:

  Pozdrav z vlaku u Chocně.

  vydána: 190?
  poslána: 22.4.1901
  poznámky: Nákl. Al. Kubíčka v Chocni. 28211
  komentář: vlak v úseku Choceň - Újezd u Chocně (trať 020)
  pohlednice Pozdrav z vlaku. název pohlednice:

  Pozdrav z vlaku.

  vydána: 190?
  poslána: neposlaná
  poznámky: Nakladatel Al. Kubíček v Chocni. 16790 Dopisnice.
  pohlednice Choceň - Podhrádí. název pohlednice:

  Choceň - Podhrádí.

  vydána: 19??
  poslána: neposlaná
  poznámky: Nákladem Odboru Klubu českosl. turistů v Chocni. Unie, Praha.
  pohlednice Choceň název pohlednice:

  Choceň

  vydána: 195?
  poslána: 7.VII.1968
  poznámky: pohled na trať do Týniště nad Orlicí
  pohlednice Choceň název pohlednice:

  Choceň

  vydána: 195?
  poslána: 24.V.1950
  poznámky: Svět Orbis 270-12-10

  směr Pardubice


  pohlednice Hradlo Odbočka u Chocně název pohlednice:

  Hradlo "Odbočka" u Chocně

  vydána: ~1910
  poslána: neposlaná
  pohlednice Zámrsk. název pohlednice:

  Zámrsk. Hotel u nádraží.

  vydána: 1903
  poslána: 20.7.1903
  poznámky: F. Velím, Praha II., nároží Václav. nám. a Měst. sadů č. 1760. Též časové a národní dopisnice vlastním nákladem. Naše heslo: Český výrobek. Dopisnice.
  pohlednice Zámrsk. název pohlednice:

  Zámrsk.

  vydána: 192?
  poslána: 22.8.1930
  poznámky: Dle fot. atel. J. Rezek, Praha, Václav. nám. 59. Nákl. F. Němcové.
  komentář: místní autobus zvaný "hopzug" [zřejmě z něm. hopp zug] dovážející lidi k nádraží
  pohlednice Zámrsk. název pohlednice:

  Janovičky

  vydána: 193?
  poslána: 22.IV.1937
  poznámky: vlaková pošta č.? Praha - Brno

  směr Česká Třebová


  pohlednice Choceň. název pohlednice:

  Choceň.

  vydána: 19??
  poslána: neposlaná
  poznámky: Grafo Čuda Holice v Č.
  komentář: pohled z tunelu směrem na Brandýs nad Orlicí - v pozadí před přejezdem na pravé koleji odbočka vlečky do Jehníčkovy tkalcovny, ještě více v pozadí na levé koleji odbočka na vlečku do kamenolomu
  pohlednice Choceň. Mlýn a tkalcovna Jos. Jehničky v Pelinách. název pohlednice:

  Choceň. Mlýn a tkalcovna Jos. Jehničky v Pelinách.

  vydána: 191?
  poslána: 9.V.1912
  poznámky: Nákladem Ludvíka Štěpána v Chocni. Pavel Sejkora Týniště. 70308
  pohlednice Choceň. - Partie z Pelin. název pohlednice:

  Choceň. - Partie z Pelin.

  vydána: 191?
  poslána: 20.9.1914
  poznámky: Nakl. Bedřich Strašík, Choceň.
  pohlednice Choceň - Partie u Jehníčkovy tkalcovny název pohlednice:

  Choceň - Partie u Jehníčkovy tkalcovny

  vydána: 1907
  poslána: 3?.?II.1918
  poznámky: Frant. Hála, Choceň. 1907 Dopisnice.
  komentář: pohled na hlavní trať před třebovským portálem choceňského tunelu, strážní domek a Jehníčkova tkalcovna
  pohlednice Choceň. Jehničkova továrna. název pohlednice:

  Choceň. Jehničkova továrna.

  vydána: 1919
  poslána: 26.IX.1919
  poznámky: B. Strašík, Choceň 1919. 16152 KK (logo)
  pohlednice Choceň. název pohlednice:

  Choceň.

  vydána: 19??
  poslána: neposlaná
  poznámky: Grafo Čuda Holice v Č.
  pohlednice Choceň -- Cesta k Marian. lázním. název pohlednice:

  Choceň -- Cesta k Marian. lázním.

  vydána: 193?
  poslána: 12.IX.1938
  poznámky: Nakl. K. Polanský Choceň. Foto Anton Grafo Čuda Holice
  pohlednice Choceň. název pohlednice:

  Choceň.

  vydána: 192?
  poslána: 8.I.1930
  poznámky: Choceň. č. 16.
  pohlednice Choceň, Partie u Mariánských lázní název pohlednice:

  Choceň, Partie u "Mariánských lázní"

  vydána: 1920
  poslána: neposlaná
  poznámky: Nakl. Bedř. Strašík, Choceň. 1920 9102/6
  komentář: vlečka ke kamenolomu, v pozadí napojení na hlavní trať a Jehníčkova tkalcovna
  pohlednice Choceň. Údolí k Brandýsu n. Orl. - Zadní Peliny. název pohlednice:

  Choceň. Údolí k Brandýsu n. Orl. - Zadní Peliny.

  vydána: 1908
  poslána: 9.X.1910
  poznámky: J. B. Kopecký, Choceň. 1908 Dopisnice. Fotochrom L. & P. P. (logo)
  komentář: v popředí vlečka kamenolomu
  pohlednice Choceň. Zadní Peliny. název pohlednice:

  Choceň. Zadní Peliny.

  vydána: 1908
  poslána: 17.II.1912
  poznámky: J. B. Kopecký, Choceň. 1908 Dopisnice. Fotochrom L. & P. P. (logo)
  pohlednice Choceň Partie název pohlednice:

  Choceň Partie

  vydána: 1909
  poslána: 10.8.1909
  poznámky: Frant. Hála, Choceň. 1909 Patisk vyhražen. Dopisnice
  pohlednice Choceň. - Partie z Hradníku. název pohlednice:

  Choceň. - Partie z Hradníku.

  vydána: 1912
  poslána: 24.8.1914
  poznámky: Nakl. B. Strašík, papírnictví v Chocni. 2799. K.K.C°
  pohlednice Choceň - Partie na Orlici. název pohlednice:

  Choceň - Partie na Orlici.

  vydána: 194?
  poslána: 25.II.1947
  poznámky: JŠP (logo) foto J. Švec, Praha
  komentář: vlevo trať k Brandýsu nad Orlicí, v pozadí patrné ramenné návěstidlo
  pohlednice Choceň--Vorlova skála. název pohlednice:

  Choceň--Vorlova skála.

  vydána: 1935
  poslána: 25.VI.1935
  poznámky: Nakl. B. Strašíka, v Chocni 1935. Grafo Čuda Holice.
  pohlednice Choceň. název pohlednice:

  Choceň.

  vydána: 193?
  poslána: 2?.?.193?
  pohlednice Choceň. název pohlednice:

  Choceň.

  vydána: 1928
  poslána: 7.VIII.1929
  poznámky: Nakl. B. Strašík, Choceň. Grafo Cuda Holice Made in Czekoslovakia 4 1928
  pohlednice Choceň - Vorlova skála. název pohlednice:

  Choceň - Vorlova skála.

  vydána: 1945
  poslána: neposlaná
  poznámky: Grafo Čuda Holice v Č. Nákladem B. Strašíka v Chocni 1945
  pohlednice Choceň. název pohlednice:

  Choceň.

  vydána: 1916
  poslána: 12.VIII.1920
  poznámky: Knihtiskárna Č. Mojžíše v Chocni. - Nákladem "Sokola". 123
  pohlednice Choceň -- Údolí k Brandýsu. název pohlednice:

  Choceň -- Údolí k Brandýsu.

  vydána: 193?
  poslána: 9.VII.1938
  poznámky: Nakl. L. Štěpánová, knihk, Choceň.
  pohlednice Choceň -- Údolí k Brandýsu. název pohlednice:

  Choceň - Údolí k Brandýsu.

  vydána: 193?
  poslána: 193?
  poznámky: Nákladem Odboru Klubu českosl. turistů v Chocni. Unie, Praha.
  komentář: "Korábka", Jehníčkův mlýn a elektrárna.
  pohlednice Choceň - Peliny název pohlednice:

  Choceň - Peliny

  vydána: 194?
  poslána: neposlaná
  poznámky: Grafo Čuda Holice v Č.
  pohlednice Pozdrav z Chocně! Partie ze zadních Pelin. název pohlednice:

  Pozdrav z Chocně! Partie ze zadních Pelin.

  vydána: 1900?
  poslána: 8.6.1900
  poznámky: Nakladatel J. B. Kopecký v Chocni. 13389 Dopisnice.
  komentář: mlýn Mýtkov, hlavní trať směrem k Brandýsu nad Orlicí
  pohlednice Choceň -- Hradníky. název pohlednice:

  Choceň -- Hradníky.

  vydána: 19??
  poslána: neposlaná
  poznámky: Grafo Čuda Holice v Č.
  pohlednice Choceň - Partie. název pohlednice:

  Choceň - Partie.

  vydána: 191?
  poslána: ?.V.1912
  poznámky: B. Strašík v Chocni. 779|8


  Choceň - Litomyšl