železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl
místní dráha Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

   Aktuality       Trať       Historie       Akce       Provoz       Entity   

Trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl na starých pohlednicích

Choceň Vysoké Mýto Cerekvice nad Loučnou-Hrušová Řídký - Tržek Litomyšl okolí Chocně

vlaková pošta

Staré pohlednice okolí Chocně

směr Hradec Králové


pohlednice Pozdrav z vlaku u Chocně. název pohlednice:

Pozdrav z vlaku u Chocně.

vydána: 190?
poslána: 22.4.1901
poznámky: Nákl. Al. Kubíčka v Chocni. 28211
komentář: vlak v úseku Choceň - Újezd u Chocně (trať 020)
pohlednice Pozdrav z vlaku. název pohlednice:

Pozdrav z vlaku.

vydána: 190?
poslána: neposlaná
poznámky: Nakladatel Al. Kubíček v Chocni. 16790 Dopisnice.
pohlednice Choceň - Podhrádí. název pohlednice:

Choceň - Podhrádí.

vydána: 19??
poslána: neposlaná
poznámky: Nákladem Odboru Klubu českosl. turistů v Chocni. Unie, Praha.
pohlednice Choceň název pohlednice:

Choceň

vydána: 195?
poslána: 7.VII.1968
poznámky: pohled na trať do Týniště nad Orlicí
pohlednice Choceň název pohlednice:

Choceň

vydána: 195?
poslána: 24.V.1950
poznámky: Svět Orbis 270-12-10

směr Pardubice


pohlednice Hradlo Odbočka u Chocně název pohlednice:

Hradlo "Odbočka" u Chocně

vydána: ~1910
poslána: neposlaná
pohlednice Zámrsk. název pohlednice:

Zámrsk. Hotel u nádraží.

vydána: 1903
poslána: 20.7.1903
poznámky: F. Velím, Praha II., nároží Václav. nám. a Měst. sadů č. 1760. Též časové a národní dopisnice vlastním nákladem. Naše heslo: Český výrobek. Dopisnice.
pohlednice Zámrsk. název pohlednice:

Zámrsk.

vydána: 192?
poslána: 22.8.1930
poznámky: Dle fot. atel. J. Rezek, Praha, Václav. nám. 59. Nákl. F. Němcové.
komentář: místní autobus zvaný "hopzug" [zřejmě z něm. hopp zug] dovážející lidi k nádraží
pohlednice Zámrsk. název pohlednice:

Janovičky

vydána: 193?
poslána: 22.IV.1937
poznámky: vlaková pošta č.? Praha - Brno

směr Česká Třebová


pohlednice Choceň. název pohlednice:

Choceň.

vydána: 19??
poslána: neposlaná
poznámky: Grafo Čuda Holice v Č.
komentář: pohled z tunelu směrem na Brandýs nad Orlicí - v pozadí před přejezdem na pravé koleji odbočka vlečky do Jehníčkovy tkalcovny, ještě více v pozadí na levé koleji odbočka na vlečku do kamenolomu
pohlednice Choceň. Mlýn a tkalcovna Jos. Jehničky v Pelinách. název pohlednice:

Choceň. Mlýn a tkalcovna Jos. Jehničky v Pelinách.

vydána: 191?
poslána: 9.V.1912
poznámky: Nákladem Ludvíka Štěpána v Chocni. Pavel Sejkora Týniště. 70308
pohlednice Choceň. - Partie z Pelin. název pohlednice:

Choceň. - Partie z Pelin.

vydána: 191?
poslána: 20.9.1914
poznámky: Nakl. Bedřich Strašík, Choceň.
pohlednice Choceň - Partie u Jehníčkovy tkalcovny název pohlednice:

Choceň - Partie u Jehníčkovy tkalcovny

vydána: 1907
poslána: 3?.?II.1918
poznámky: Frant. Hála, Choceň. 1907 Dopisnice.
komentář: pohled na hlavní trať před třebovským portálem choceňského tunelu, strážní domek a Jehníčkova tkalcovna
pohlednice Choceň. Jehničkova továrna. název pohlednice:

Choceň. Jehničkova továrna.

vydána: 1919
poslána: 26.IX.1919
poznámky: B. Strašík, Choceň 1919. 16152 KK (logo)
pohlednice Choceň. název pohlednice:

Choceň.

vydána: 19??
poslána: neposlaná
poznámky: Grafo Čuda Holice v Č.
pohlednice Choceň -- Cesta k Marian. lázním. název pohlednice:

Choceň -- Cesta k Marian. lázním.

vydána: 193?
poslána: 12.IX.1938
poznámky: Nakl. K. Polanský Choceň. Foto Anton Grafo Čuda Holice
pohlednice Choceň. název pohlednice:

Choceň.

vydána: 192?
poslána: 8.I.1930
poznámky: Choceň. č. 16.
pohlednice Choceň, Partie u Mariánských lázní název pohlednice:

Choceň, Partie u "Mariánských lázní"

vydána: 1920
poslána: neposlaná
poznámky: Nakl. Bedř. Strašík, Choceň. 1920 9102/6
komentář: vlečka ke kamenolomu, v pozadí napojení na hlavní trať a Jehníčkova tkalcovna
pohlednice Choceň. Údolí k Brandýsu n. Orl. - Zadní Peliny. název pohlednice:

Choceň. Údolí k Brandýsu n. Orl. - Zadní Peliny.

vydána: 1908
poslána: 9.X.1910
poznámky: J. B. Kopecký, Choceň. 1908 Dopisnice. Fotochrom L. & P. P. (logo)
komentář: v popředí vlečka kamenolomu
pohlednice Choceň. Zadní Peliny. název pohlednice:

Choceň. Zadní Peliny.

vydána: 1908
poslána: 17.II.1912
poznámky: J. B. Kopecký, Choceň. 1908 Dopisnice. Fotochrom L. & P. P. (logo)
pohlednice Choceň Partie název pohlednice:

Choceň Partie

vydána: 1909
poslána: 10.8.1909
poznámky: Frant. Hála, Choceň. 1909 Patisk vyhražen. Dopisnice
pohlednice Choceň. - Partie z Hradníku. název pohlednice:

Choceň. - Partie z Hradníku.

vydána: 1912
poslána: 24.8.1914
poznámky: Nakl. B. Strašík, papírnictví v Chocni. 2799. K.K.C°
pohlednice Choceň - Partie na Orlici. název pohlednice:

Choceň - Partie na Orlici.

vydána: 194?
poslána: 25.II.1947
poznámky: JŠP (logo) foto J. Švec, Praha
komentář: vlevo trať k Brandýsu nad Orlicí, v pozadí patrné ramenné návěstidlo
pohlednice Choceň--Vorlova skála. název pohlednice:

Choceň--Vorlova skála.

vydána: 1935
poslána: 25.VI.1935
poznámky: Nakl. B. Strašíka, v Chocni 1935. Grafo Čuda Holice.
pohlednice Choceň. název pohlednice:

Choceň.

vydána: 193?
poslána: 2?.?.193?
pohlednice Choceň. název pohlednice:

Choceň.

vydána: 1928
poslána: 7.VIII.1929
poznámky: Nakl. B. Strašík, Choceň. Grafo Cuda Holice Made in Czekoslovakia 4 1928
pohlednice Choceň - Vorlova skála. název pohlednice:

Choceň - Vorlova skála.

vydána: 1945
poslána: neposlaná
poznámky: Grafo Čuda Holice v Č. Nákladem B. Strašíka v Chocni 1945
pohlednice Choceň. název pohlednice:

Choceň.

vydána: 1916
poslána: 12.VIII.1920
poznámky: Knihtiskárna Č. Mojžíše v Chocni. - Nákladem "Sokola". 123
pohlednice Choceň -- Údolí k Brandýsu. název pohlednice:

Choceň -- Údolí k Brandýsu.

vydána: 193?
poslána: 9.VII.1938
poznámky: Nakl. L. Štěpánová, knihk, Choceň.
pohlednice Choceň -- Údolí k Brandýsu. název pohlednice:

Choceň - Údolí k Brandýsu.

vydána: 193?
poslána: 193?
poznámky: Nákladem Odboru Klubu českosl. turistů v Chocni. Unie, Praha.
komentář: "Korábka", Jehníčkův mlýn a elektrárna.
pohlednice Choceň - Peliny název pohlednice:

Choceň - Peliny

vydána: 194?
poslána: neposlaná
poznámky: Grafo Čuda Holice v Č.
pohlednice Pozdrav z Chocně! Partie ze zadních Pelin. název pohlednice:

Pozdrav z Chocně! Partie ze zadních Pelin.

vydána: 1900?
poslána: 8.6.1900
poznámky: Nakladatel J. B. Kopecký v Chocni. 13389 Dopisnice.
komentář: mlýn Mýtkov, hlavní trať směrem k Brandýsu nad Orlicí
pohlednice Choceň -- Hradníky. název pohlednice:

Choceň -- Hradníky.

vydána: 19??
poslána: neposlaná
poznámky: Grafo Čuda Holice v Č.
pohlednice Choceň - Partie. název pohlednice:

Choceň - Partie.

vydána: 191?
poslána: ?.V.1912
poznámky: B. Strašík v Chocni. 779|8
Místní dráha Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl | ISSN 1803-6627 | Copyright © 2005 - 2015, www.chocen-litomysl.cz | kontakt