železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

Aktuality z trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl 2007

  24. prosinec 2007
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Historie-Železniční mapy: Desítky projektovaných nebo uvažovaných tratí na území Čech je zakresleno na mapě království Českého z roku 1899. V okolí litomyšlské lokálky kromě známého projektu Litomyšl - Polička je zanesena trať Široký Důl - Budislav. V pravém rohu dole jsou bohatě a přesně popsány vysvětlivky. Červené a žluté barvě odpovídají právě projekty, kterých je na první pohled spousty a mnoho železničních příznivců přitáhne mapa na nemalou chvíli.
Historie-Staré pohlednice: Obrázek cerekvického cukrovaru, který byl pořízen z opačné strany než je objížděn tratí, sice mnoho železničního nepřinese, ale spjatý je s touto lokálkou dostatečně.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  15. prosinec 2007
Historie-Staré mapy oblasti: Na topografické mapě pro oblast Vysoké Mýta z roku 1985 je zachycena trať v úseku Choceň - Džbánov. V Chocni, Dvořisku a ve Vysoké Mýtě je zakreslena většina vleček. Vlečka Orličanu ve Dvořisku vede dnes z trati opačnou úvratí než je zakresleno. Na celém úseku jsou pečlivě vyznačeny mosty i propustky. Bádající si jistě všimnou hradel na hlavní trati.
Historie-Staré pohlednice: Nádraží ve Vysoké Mýtě vzbuzuje, kouskem přírody před budovou, podobnou atmosféru jako je tomu u nedávno uvedené pohlednice z Litomyšle. Ve Vysokém Mýtě byla však budova upravena obezděním čekárny a celkovým zdvižením střední části budovy. V pravé části pohlednice je patrný komín Cihelny u nádraží. V té době měli na poště asi příliš zmáčené razítko, protože podobně jako u další pohlednice nádraží z Vysokého Mýta jsou přední části pohlednice poznamenány otiskem razítka od dalších pohlednic.
Provoz-prosinec: Na trati 810 275-8 a 810 665-0.
  8. prosinec 2007
Trať - Jízdní řád: 9.12. vstupuje v platnost nový jízdní řád ČD. Na stránce najdete tradičně jízdní řád pro trať Choceň - Litomyšl v knižní i regionální tiskové verzi. Kromě menších časových posunů některých vlaků a změn jejich kalendářních omezení, najdete v řádu 3 nové vlaky, jeden byl prodloužen do Litomyšle a jeden v relaci Vysoké Mýto (odj. 10:08) - Choceň byl zrušen. Aktualizované jsou též jízdní řády nákladních vlaků včetně uhelného vlaku Viamont. Nově je zde uveden vlečkový vlak Oseva (vlečkový areál Cukrovar). Za využitím této vlečky stojí především fa Recycling. Dále zde najdete několik vlaků jezdících pouze podle potřeby.
Akce-Mikulášské jízdy: Letošní mikulášská jízda, jak je psáno v Orlickém deníku, měla rekordní počet účastníků. Zatažená obloha jakoby byla kopií té z minulého roku. Na mikulášský vlak se přišlo podívat i mnoho lidí na zastávky a nádraží. Krátkou zmínku o proběhlé mikulášské jízdě otiskl i Svitavský deník. Fotografie z jízdy viz sekce.
Historie-Staré pohlednice: Dnešní novou položkou je obálka s obdobným razítkem vlakové pošty z dob protektorátu.
Historie-Trať v publikacích: Poslední snímky z publikace pochází z choceňské výtopny a jeden blíže neurčený s posádkou u lokomotivy ř. 310 odněkud z trati do Litomyšle (podsekce Ostatní).
Most u Vysokého Mýta v 6,4 km je již téměř celý v novém nátěru, zbývají přední dílce mostního zábradlí. (2.12.2007)
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  30. listopad 2007
Projížďka je novým projektem, který ve srovnání s Pochůzkou kompletně dokumentuje trať a její nejbližší okolí. Ozvučená videosekvence Vás tak přenese za okénko v přípojném voze a udělá Vám z jízdy ve voze, pro mnohé velmi známé, trochu jiný zážitek. Projížďku najdete na stránkách ve dvou verzích, první umožňuje online přehrání na webu a druhá ve vyšší kvalitě a větším rozlišení je k dispozici ke stažení. Projížďku najdete v levém menu v sekci Provoz.
Historie-Staré pohlednice: Z období protektorátu pochází dnešní razítko vlakové pošty s dvojjazyčnými názvy stanic.
Historie-Trať v publikacích: Další snímky pocházející z Chocně zachycují čilá léta parního provozu.
Provoz-Vlaky: aktualizace.
  23. listopad 2007
Historie-Staré pohlednice: Nové číslo čety vlakové pošty Choceň - Litomyšl najdete na razítku z roku 1928. V podsekci Choceň byla přidána povedenější varianta pohlednice nádraží. Na lépe exponovaném snímku jsou patrnější detaily a lépe vyniká lokomotiva v popředí.
Historie-Trať v publikacích: Ze stejné publikace jako minule, 150 let železnice v České Třebové, pochází další dva snímky z choceňského depa.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  19. listopad 2007
Letošní mikulášská jízda se bude konat 1.12.2007. Kromě tradičních dvou párů vlaků v čele s parní lok. 310.922, bude nasazena na 4 pravidelné vlaky motorová jednotka řady 814 Regionova. Jízdní řád a ostatní informace viz plakát.
Historie-Staré pohlednice: Na záběru města Litomyšl, který je reprodukcí kresby, je patrná vodárna s remízou, která stejně jako budova železniční stanice zachovala téměř původní vzhled do dnešních dnů.
Historie-Trať v publikacích: Dva nové snímky zachycují portály choceňského tunelu, z nichž před jedním pózují vojíni strážní služby. Na druhém více zaujme ramenné návěstidlo a telegrafní sloupy osázené řadami izolátorů.
Provoz-Práce na trati: Most u Vysokého Mýta (6,4 km) byl po pískování opatřen základním nátěrem a nyní čeká na dokončení finální zelené. Zapadne tak do koloritu s nedalekým mostem v 6,2 km.
Trať-Jízdní řád: V sekci najdete nový jízdní řád, jehož platnost začne 9.12.2007. Jízdní řády ostatních tratí najdete na stránkách ČD.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  8. listopad 2007
Historie-Staré pohlednice: Nejedno oko jistě potěší nádraží Litomyšle, kterého je v tomto seriálu zatím jako šafránu. Kompozice zachycuje téměř celou nádražní budovu s přilehlým parkem, což jako celek působí velmi klidným dojmem. To bylo zřejmě také snahou autora. O tom zda silueta patrná pod stromem u budovy patří člověku, lze asi jen spekulovat.
Po úterní přenášce v Městské knihovně v Litomyšli, o které stránky informovaly, je možné shlédnout doprovodnou výstavu z historie železnice ještě dalších 14 dní.
Provoz-Vlaky: aktualizace.
  3. listopad 2007
Historie-Staré pohlednice: Dnešní pohlednice z okolí Chocně je jakýmsi následovníkem již zveřejněných pohlednic Pozdravů z vlaku z trati Choceň - Broumov. Snímek byl pořízen ze stejného místa a je tak na něm viditelný časový odstup, který je dokazován vzrostlejším porostem okolo trati a snad i v pozadí zachyceným komínem nějaké nově vzniklé továrny oproti roku 1900. Škoda, že fotograf tentokrát nečekal na vlak.
Na mostě u Vysokého Mýta (6,4 km) nyní pracuje firma Farmet Pardubice. Mostní konstrukce byla zbavena tryskáním (pískováním) starého nátěru (na čistý kov).
Nejeden článek vyšel o výročí 125 let v Orlickém a Svitavském deníku, viz 1, 2, 3.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  25. říjen 2007
Historie-brož. 100 let: V sekci Historie naleznete digitální podobu oficiální brožury vydané k výročí 100 let trati. Dosud zde byla digitální podoba Vysokomýtského kulturního zpravodaje z roku 1982, který byl věnovaný tomuto výročí. Ten najdete nyní pod odkazem zp. 100 let.
Některé kapitoly byly z této brožury publikovány i v jejich následovnících, tudíž Vám budou známy. Poutavý je obrazový doprovod. Všechny snímky jsou zároveň odkazy na zvětšeniny.
Historie-Staré pohlednice: Snímek z okolí Chocně pochází, jak je tomu ve většině případů, z hlavní trati mezi Chocní a Brandýsem. Přesto se nejedná o tuctovou pohlednici a ti z Vás, co toto okolí znají, mohou zapátrat v paměti jak to tu vypadá dnes. Přinejmenším zde nenajdeme železniční přejezd.
  23. říjen 2007
Trať-Články: Dle ČD by první vyrobená Regionova v roce 2008 určená pro Pardubický kraj měla být nasazena na trať Choceň - Litomyšl. Byly by to tak téměř dva roky poté, co vznikl první článek o jejím nasazení zde. Celý článek viz sekce.
V aktuálním čísle zpravodaje města Litomyšle - Lilie, si můžete přečíst krátký článek o výročí 125 let trati (Lilie 2007/10 str.15).
Historie-Staré pohlednice: Nová budova Odborné školy pro ženská povolání (dnešní Základní škola Jiráskova) se jistě ne málokrát objevila na pohlednicích. Její blízkost k železniční zastávce nám tak dává šanci, že se do objektivu většinou vešel kousek trati.
Provoz-Práce na trati: Na mostě u Vysokého Mýta (6,4 km) stále probíhají práce. Po stranách bylo zhotoveno nové zábradlí a včera bylo pro další práce postaveno lešení.
Provoz-Viamont: Na stránce byla doplněna tabulka s přehledem všech letošních jízd. Posledním datem bylo 27. září.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  18. říjen 2007
Akce: 125 let trati - doplnění - Zahájení výstavy s úvodním odborným výkladem bude 20.10.2007 v 9.00 hod.
Akce: V úterý 6.11.2007 od 17 hodin se v Městské knihovně v Litomyšli koná přednáška k výročí trati Choceň - Litomyšl a beseda k Českým drahám, spojená s nostalgickou výstavou ze starých časů železnice.
  11. říjen 2007
Akce: 125 let trati - Od 20.10 do 31.10.2007 můžete shlédnout v Orlickém muzeu v Chocni výstavu věnovanou právě tomuto výročí. Plakát s upoutávkou vlevo.
Historie-Staré pohlednice: Pouze úhlem záběru se liší dnešní pohlednice z vysokomýtského pivovaru od již tradičních záběrů. Škoda jen, že pohlednice, která zachycuje nemalý úsek trati, nepatří mezi ty detailnější.
Historie-Trať v publikacích: Tentokrát se seriálu otevřela několik desítek let stará knížka - U kolébky železných drah, ve které lze nalézt pěkné kresby choceňského tunelu a původního choceňského nádraží.
  4. říjen 2007
Historie-Staré pohlednice: Na pomezí Cerekvice - Česká Hrušová zůstaneme i dnes. Kruhová cihelna, která tu dříve stávala byla první svého druhu v Čechách. Přestože na pohlednici mnoho železnice nenajdeme - nádraží zakrývají budovy vpravo, nacházela se u cihelny úzkorozchodná drážka pro převoz materiálu. Text níže, který upozorňoval, že cihelna stojí poblíž nádraží byl snad i jakousi reklamou na snadný dovoz materiálu zákazníkům. Dnes na místě cihelny najdeme pouze otevřené prostranství, které v současné době slouží jako sklad dřeva.
Historie-Trať v publikacích: Na prvním snímku s vojenským plukem na choceňském nádraží, lze spatřit přes množství vojáků pouze vyčnívající střechu skladu. Na dalším obrázku je povedená kresba choceňského tunelu.
Provoz-Práce na trati: V této sekci najdete několik slíbených snímků z pokračujících prací na mostě u Vysokého Mýta.
Zajímavost: Před nedávnem se v médiích objevil čin místního archaického spolku nadšenců ze Sebranic, kteří položily v obci Sebranice čtyřmetrový úsek trati jako památku k výročí nerealizované tratě Litomyšl - Polička. Více naleznete na stránkách spolku, v médiích 1, 2, 3 a případně v reportáži.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  27. září 2007
Historie-Staré pohlednice: Dnešní pohlednice obce Hrušové by měla vytvořit novou podsekci, ale jelikož jsou ve všech třech okénkách zobrazeny budovy, které jsou na jakémsi pomezí mezi obcemi Hrušová a Cerekvice, byla pohlednice zařazena k Cerekvici. Připomeňme, že názvy obou obcí neslo nádraží poměrně dlouhou dobu a také se na pohlednici zřejmě honosněji vyjímá právě společné nádraží než zastávka, kterou ale měla Hrušová již od roku 1884.
Historie-Trať v publikacích: Nové snímky dokumentují krátké zastavení E. Beneše v Chocni a nádraží po výbuchu muničního vlaku. Poslední zachycuje Kaplanův mlýn u výjezdu z tunelu. Vedle mlýna později vyrostla Jehníčkova tkalcovna, která byla k hlavní trati připojena vlečkou.
Provoz-Výluky doplnění: Styky kolejnic byly také svařovány u Vysokého Mýta směrem na Džbánov mezi 9,7 až 9,9 km. Fotografie viz sekce.
Provoz-Práce na trati-září: Na mostě u Vysokého Mýta v 6,494 km probíhají práce i po výluce. Zatím bylo odřezáno staré zábradlí, oddělány postranní prkna a přidány delší konzole na nové zábradlí. Fotografie v příští aktualizaci.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  20. září 2007
Historie-Staré pohlednice: Na trojdílné pohlednici se třinácti okénky je zajímavým pohled na pivovar. Na obrázku je vidět zřetelně trať jak by se ji dnes kvůli zástavbě nepodařilo zachytit.
Historie-Trať v publikacích: První a jistě působivý snímek zachytil na choceňském nádraží atmosféru při odjezdu vojáků na frontu. Do druhého snímku se kromě kasárenského objektu vešel i kousek trati nedaleko zastávky. Podobných zobrazení bylo nemálo vydáno na pohlednicích, viz sousední sekce.
Provoz-Výluky doplnění: Stejná oprava, které se dočkal přejezd u zastávky Dvořisko v 2,595 km, probíhala také na přejezdu mezi Dvořiskem a Slatinou poblíž letiště v 3,7 km. Před vjezdem do vysokomýtského nádraží v 7,3 km byly svařovány styky kolejnic. Několik nových fotografií najdete ve fotogalerii na stránce o výluce.
Provoz-Viamont: Čtvrtý Viamont dorazil do Vysokého Mýta před půlnocí již z 12. na 13.9.2007. Jelikož se nikdo neozval, doufám, že mylný údaj v minulé aktualizaci nikoho nezklamal. Pátý a zřejmě poslední vlak by měl přijet 26.9.2007. Zatím bez záruky.
Provoz-září: Po delší pauze se na trati opět objevila 810 541-3. Interiér vylepšily nové plyšové potahy sedaček.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  9. září 2007
Oprava Provoz-Viamont: V pořadí již čtvrtý uhelný vlak přijede do Vysokého Mýta 13.9.2007. JŘ viz sekce.
(opraveno 11.9.)
  5. září 2007
Provoz-Výluky: Kromě avizovaných prací z minulé aktualizace se během výluky opravoval přejezd u zastávky Dvořisko a měnila návěstidla ruského vzoru v 6,4 a 6,8 km za typ AŽD. V sekci najdete 32 fotografií.
Provoz-Viamont: Další dva vlaky s uhlím přijely přesně v termíny, které byly pro případné zájemce včas ohlášeny v poslední aktualizaci. Jelikož na 1.9. spadala sobota, vlak přijel dříve a to po posledním sobotním osobním vlaku (Os 15044). V čas příjezdu Pn 69722 tak přijel už Pn 69724. Fotografie viz sekce.
Historie-Trať v publikacích: Tentokrát se seriálu otevře již třetí kniha, ve které lze nalézt snímky zachycující litomyšlskou lokálku. První snímek je reprodukcí fotografie vysokomýtského nádraží, která byla předlohou pro již uvedenou pohlednici. Druhý pochází z období první světové války a zobrazuje vlak s raněnými nedaleko za vysokomýtskou zastávkou.
Historie-Staré pohlednice: Dalším přírůstkem z okolí Chocně je pohled na hlavní trať k Brandýsu. Jen v několika málo detailech lze pohlednici časově rozlišit od její již uvedené předchůdkyně.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  28. srpen 2007
Provoz-Výluky: Při výluce trati je opravován most přes řeku Loučnou v 6,494 km u Vysokého Mýta poblíž plovárny, sekáno okolí trati a opravována výhybka pro vlečkový areál cukrovar v 6,757 km.
Oprava Provoz-Viamont: Další vlak s uhlím pro Iveco Vysoké Mýto přijede 1.9. a následně 3.9. Jízdní řád tohoto vlaku najdete v sekci Trať-Jízdní řád-Viamont.
(opraveno 30.8.)
  26. srpen 2007
Od 27.8.2007 9:00 hod do 30.8.2007 16:35 hod se koná nepřetržitá výluka traťové koleje Choceň - Litomyšl. Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny autobusovou dopravou.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy :

Choceň - prostor před vysokomýtským nástupištěm 1a
Dvořisko - silniční komunikace u podniku Rieter (Orličan)
Slatina u Vys. Mýta - křižovatka u bývalé prodejny potravin
Vysoké Mýto (nádraží) - před staniční budovou
Vysoké Mýto město (zastávka) - silniční komunikace u zastávky
Džbánov - silniční komunikace u zastávky
Hrušová - na silnici I/35 pod železniční zastávkou
Cerekvice nad Loučnou - před staniční budovou
Cerekvice nad Loučnou zastávka - silniční komunikace u zastávky
Řídký – zastávka ČSAD "Řídký" na silnici I/35
Tržek – zastávka ČSAD "Tržek, rozcestí" na silnici I/35
Litomyšl-Nedošín - zastávka ČSAD "Litomyšl - Nedošín, rozcestí" na silnici I/35
Litomyšl zastávka – zastávka ČSAD "Litomyšl, drogerie" na silnici I/35
Litomyšl - před staniční budovou

Každý spoj je nahrazen vždy jedním autobusem, který bude označen tabulkou "zastávkový autobus" a bude zastavovat na všech zastávkách podle jízdního řádu. Některé spoje v úseku Choceň - Vysoké Mýto město budou nahrazeny dalšími autobusy označenými tabulkou "přímý autobus", které nebudou zastavovat na zastávkách Dvořisko a Slatina u Vys. Mýta.
  20. srpen 2007
Historie-Trať v publikacích: Posledních šest snímků, tentokrát barevných, pocházejících z druhého dílu publikace Choceň - Broumov je situováno opět do Chocně. Zachycené lokomotivy 731 010, 714 217 a 218 bylo možné ještě donedávna spatřit na zdejší trati.
Historie-Staré pohlednice: Porovnáme-li pohlednici Grand Hotelu, tentokrát z dvacátých let, s obdobnými záběry, lze najít drobné odlišnosti v podobě nápisů na oknech zastávky a samozřejmě povyrostlejších stromů, které tak dokazují, že se jedná o jiné období.
Provoz-srpen: 17.8. přijel, podle JŘ uvedeného v sekci Trať-Jízdní řády, vlak společnosti Viamont s nákladem uhlí pro Iveco (Karosa) Vysoké Mýto. Na fotografie se můžete těšit v příští aktualizaci. O další jízdě se snad podaří na stránkách informovat s předstihem.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  31. červenec 2007
Historie-Trať v publikacích: Velmi zajímavým záběrem v této aktualizaci seriálu je zachycená dvojice vyřazených parních lokomotiv, které vytápěly ve Dvořisku zdejší podnik (podsekce Ostatní). Další čtyři nové snímky pochází z Chocně.
Historie-Staré pohlednice: Delší prodlevu prázdninových aktualizací jistě vyváží nádherná pohlednice zachycující příjezd transportu z Itálie do Vysokého Mýta v roce 1918. Porovnáme-li okolí nádraží s dnešním stavem, tak není již nádraží otevřeno do krajiny, ale je obklopeno průmyslovou i bytovou zástavbou.
Provoz-červenec: 23.7. na Mn vlaku v čele 730 013-0 a postrk 730 006-4.
Provoz-Vlaky: 17 nových fotografií.
  18. červenec 2007
Historie-Trať v publikacích: Pětice dalších snímků pochází opět z Chocně. Zajímavým snímkem je jistě průjezd Slovenské střely, pod jejímž názvem dnes jezdí v kategorii SC souprava Pendolino.
Historie-Staré pohlednice: Detail parní lokomotivy 524.182 s posádkou a lidmi je posledním záběrem slavnostního vlaku, který vezl E. Beneše do Prahy. Přestože lze tyto pohlednice považovat spíše za fotografie, jsou zařazeny do této sekce, jelikož dodržují jejich formát. Pohlednice byly v první polovině 20. století velmi oblíbené, proto fotoateliéry dříve zpracovávaly tento formát i na papír se zadním pohlednicovým potiskem.
Motorový vůz 810 484-6, který dlouhá léta působil na naší trati, čeká rekonstrukce na řadu 814 Regionova v tříčlánkovém provedení (810 484-6 -> 814 212-7).
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  2. červenec 2007
Historie-Trať v publikacích: Pět nových snímků z Chocně pochází už z druhého dílu publikace Choceň - Broumov. Na stránkách najdete snímky v menším rozlišení než obvykle, protože byl u obrázků v knize použit hrubší tiskový rastr.
Historie-Staré pohlednice: Nová pohlednice doplňuje sérii, která dokumentuje událost příjezdu E. Beneše do Chocně. Tentokrát je na snímku zachycena na českotřebovském zhlaví choceňské stanice parní lokomotiva 524.182, která jela v čele slavnostního vlaku.
Provoz-Práce na trati: Na mostě u Vysokého Mýta, který byl minulý rok rekonstruován, byly provedeny dokončující práce. Byly natřeny betonové části mostu a upraven okolní terén.
Provoz-červen: Na trati nově 730 003-1.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  26. červen 2007
Historie-Trať v publikacích: Trojice snímků z Chocně a jeden z Cerekvice nad Loučnou jsou posledními scany z prvního dílu publikace Choceň - Broumov. Nejstarší záběry týkající se Chocně pochází ze stavby nádraží z roku 1874.
Historie-Staré pohlednice: Nová pohlednice z Chocně zachycuje pohled na železniční stanici z choceňského tunelu. Podobně jako na obdobné pohlednici v této podsekci projíždí před mostem parní lokomotiva.
Provoz-Výluky: V této sekci najdete fotografie z výluky, která se konala 4. až 6.6.2007, při níž byl opravován přejezd ve Vysokém Mýtě. Při druhé nedávné výluce 11. až 12.6.2007 v úseku Choceň - Vysoké Mýto byly vyměňovány některé kolejnice a odstraňován porost z okolí trati.
12. června, jak bylo ohlášeno, bylo možné v žst. Vysoké Mýto navštívit výstavu obrazů a expozici o historii výdeje jízdenek. Na výstavě bylo k vidění i mnoho jiných zajímavých exponátů týkajících se železnice.
Provoz-červen: Na trati nově 730 013-0.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  8. červen 2007
Ve dnech 11. a 12.6.2007 vždy od 8:00 hod. do 13:25 hod. se koná výluka traťové koleje Choceň - Vysoké Mýto. Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny autobusovou dopravou.
V úseku Choceň - Vysoké Mýto vlaky Os 15036, 15006, 15008, v úseku Vysoké Mýto - Choceň vlaky Os 15011, 15013, v úseku Vysoké Mýto město - Choceň vlaky Os 15035, 15037.

Stanoviště a zastávky náhradní autobusové dopravy:
Žst Choceň - prostor před vysokomýtským nástupištěm 1a
Dvořisko - silniční komunikace u podniku Kögel
Slatina u Vysokého Mýta - křižovatka u bývalé prodejny potravin
Žst Vysoké Mýto - před staniční budovou
Vysoké Mýto město - silniční komunikace u zastávky

Dne 10. června vstoupí v platnost 2. změna jízdního řádu ČD. Změny se trati Choceň - Litomyšl dotkly jen minimálně. Nově Os vlak č. 15030 (odj. 5:55 Choceň) zajíždí až na zastávku Vysoké Mýto město (příj. 6:12). Aktualizovaný jízdní řád najdete v sekci Trať-Jízdní řád. JŘ pro ostatní tratě ČD nejdete na jejich stránkách.
11.6. v žst. Choceň (10-18 hod) nebo 12.6. v žst. Vysoké Mýto (9-16 hod) je možné shlédnout putovní výstavu obrazů se železniční tématikou akademického malíře Jiřího Boudy. Výstava je instalována v salónním voze a je doprovázena výstavou o historii prodeje jízdenek na železnici. Vstup na výstavu je zdarma. více>>
Historie-Trať v publikacích: K sérii snímků z Chocně přibylo pět nových ryze lokomotivních.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  29. květen 2007
V rámci rozšíření železničního přejezdu v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě (8,863 km), budou na trati v úseku Vysoké Mýto - Cerekvice n. Loučnou od 4.6. do 6.6.2007 denní výluky vždy od 7:50 do 13:45. Vlaky v tomto úseku budou nahrazeny autobusovou dopravou.
Historie-Trať v publikacích: Dva nové snímky pochází z Chocně, dva z Litomyšle a jeden z Vysokého Mýta. Na druhém snímku z Litomyšle je kromě pózující lok. 31006 v pozadí patrný parní vůz. Snímek údajně z Vysokého Mýta by podle pozadí mohl být pořízen na vlečce cukrovaru nebo na nádraží, za kterým stála dříve cihelna.
U trati mezi 8,9 a 9,1 km (Vysoké Mýto město) se donedávna nacházely pravděpodobně původní telegrafní sloupy. Jelikož sloužily jako nosné pro vedení závěsného kabelu, byly nahrazeny novými dřevenými sloupy s betonovými podstavci. Dříve telegrafní sloupy lemovaly trať v celé její délce. Dnes již lze kolem trati až do Litomyšle narazit pouze na jejich uřezané patky. Sloupy byly opatřeny plechovými tabulkami s pořadovým číslem a poloha tabulky informovala, kterým směrem je od daného místa nejbližší traťový telefon. Sloupy byly nejednou zachyceny na fotkách v Provozu.
Provoz-květen: Na trati 714 219-3.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  21. květen 2007
Historie-Trať v publikacích: Tématem šestice nových snímků jsou zaměstnanci dráhy, které zachytil fotograf při pózování pro pamětní fotografie. Kromě jedné z Vysokého Mýta pochází všechny ostatní z choceňského nádraží.
Provoz-květen: Na trati 810 332-7.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  15. květen 2007
Historie-Trať v publikacích: Na nových snímcích jsou zachyceny následky výbuchu munice na choceňském nádraží v roce 1945 a poněkud šťastnější snímek s Aloisem Jiráskem na tomtéž nádraží. Poslední snímek (podsekce Ostatní) je doplněním k posledně přidanému obrázku se sněhovými závějemi na trati.
Historie-Staré pohlednice: Dnešní pohlednice pochází z Cerekvice nad Loučnou a asi nepřekvapí námětem panoramatu obce s tratí. V sekci tak doplňuje sérii těchto podobajících se záběrů, tentokráte z roku 1929.
Od 10.5. v podchodu železniční stanice Choceň chrání nově cestující před zloději a část nádraží před vandaly bezpečnostní kamery. Celý článek z MF Dnes najdete v sekci Trať-Stanice-Choceň.
Provoz-květen: V Chocni 730 007-2.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  9. květen 2007
Historie-Trať v publikacích: První snímek pochází z choceňské výtopny a druhý, zařazený v nové podsekci Ostatní, zachycuje odklízení sněhových závějí z trati. Podle okolního terénu v pozadí by se mohlo jednat o okolí Slatiny.
Historie-Staré pohlednice: Pouze menší rozdíly na okolních stavbách a více zeleně odlišují pohled před choceňským nádražím z dvacátých let minulého století od současnosti.
Provoz-duben-květen: Nasazení na Mn 8314x - 30.4. 731 010-5, 4.5. 730 006-4, 5.5. 714 217-7.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  2. květen 2007
Historie-Trať v publikacích: V této sekci naleznete dva nové snímky z choceňské výtopny a dva
z litomyšlského nádraží. Všechny sice již byly uvedeny v Obrazové příloze publikace 120 let trati, zde však autor připravil o něco podrobnější popisky.
Historie-Staré pohlednice: Na nové pohlednici z Vysokého Mýta je zachycen dnes již zrušený přejezd v 8,3 km. Před pár roky byl opodál v 8,4 km vybudován přejezd pro pěší, viz. Pochůzka. Na snímek se asi zvěčnit nechtěla holčička schovávající se za sloupem nalevo od pózující mládeže před vilovou čtvrtí.
Provoz-Práce na trati: V nočních hodinách, aby nemusel být přerušen provoz na trati, z 21. na 22. dubna probíhala oprava výhybek ve stanici Vysoké Mýto. Fotografie viz. sekce.
Provoz-duben: nasazení na Mn 8314x - 27.4. lok. 714 217-7, 28.4. lok. 730 006-4.
Provoz-duben(doplnění): 810 060-4.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  23. duben 2007
Historie-Trať v publikacích: Oproti prvnímu snímku z Chocně, kde pózuje rychlík v čele s parní lok. 275.0, je druhý o něco zajímavější, protože zachycuje vlak mířící do Litomyšle a to navíc v pěkném spojení dvou trakcí, parní lokomotivy 310.0 a motorového vozu M 130.2.
Historie-Staré pohlednice: Jelikož pivovar patřil mezi nejvyšší stavby ve městě, stal se pro fotografy častým místem, kde pořizovaly snímky. Dnešní pohlednice nás tak opět zavede na jeho střechu a ukazuje nám rozrůstající se městskou zástavbu za železniční tratí. Dříve trať město lemovala a označovala tak jeho hranici. Pro nás zajímavější je však v levé části patrná trať doprovázená sloupy a pokračující směrem k zastávce, která se do záběru také vešla (úplně napravo).
Provoz-duben: nasazení na Mn 8314x - 20.4. lok. 714 217-7, 21.4. lok. 730 006-4.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  17. duben 2007
Historie-Trať v publikacích: Další dvě nové položky s datací z počátku 20. století pocházejí opět z Chocně. Na první ideálně pózují lokomotivy společnosti StEG před staniční budovou, druhá dokumentuje stanici po přestavbě kolejiště.
Historie-Staré pohlednice: Nová pohlednice se podobá záběrům Vysokého Mýta s vlakem pořízeným ze střechy pivovaru, zde však fotograf na vlak nečekal. Za povšimnutí stojí, že trať je ve stejné úrovni s okolní cestou pivovaru, dnes trať směrem k nádraží (na pohlednici směr doleva) klesá pod její úroveň.
V Chocni nově vypomáhají lok. 730 005-6 a 730 006-4.
Provoz-duben (doplnění): 810 056-2.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  10. duben 2007
Historie-Trať v publikacích: Nové scany položek zachycují choceňské nádraží, tunel a dva pohledy na českotřebovské zhlaví s odstupem několika let. Obdobu některých snímků najdete již v sekci Staré pohlednice, jsou zde uvedeny pro úplnost reprodukce z publikací.
Další ohlédnutí do historie se starými pohlednicemi nás zavede opět do Cerekvice nad Loučnou. Objektiv fotoaparátu se natočil od tradičního pohledu na Cerekvici s kostelní věží blíže k nádraží. V pravé části, kde se trať stáčí obloukem k nádraží, tvoří tři bílé štíty domů hranici náspu trati. Přestože je trať schována za mírným svahem, mezi posledními dvěma štíty je patrné mechanické ramenné návěstidlo.
Po několika letech pravidelného provozu opouštějí lokomotivy ř. 714 tuto trať. Po odchodu 714-tek by k nám měla zavítat řada 730. Lokomotivy ř. 714 se poprvé objevily v Chocni již v roce 1996. Po krátkém období byly na určitý čas ještě přesunuty na jiné působiště, než zde definitivně vystřídaly dožívající řadu 720. Během jejich působení se zde objevily lok. 714 003-1, 714 004-9, 714 005-6, 714 217-7, 714 218-5 a 714 219-3, poslední tři zde jezdí dodnes.
Provoz-duben: na trati 810 058-8, 810 059-6, 810 541-3, 810 617-1, 810 618-9.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  2. duben 2007
Nový seriál, se kterým se na stránkách budete setkávat, má název Trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl v publikacích. Tento seriál Vám nabídne scany různých fotografií a vyobrazení zachycujících tuto trať, které byly zveřejněny v různých publikacích a brožurách. U každé položky jsou zachovány popisky v původním znění a dále odkaz na pramen, ze kterého daný scan pochází. První dvě vyobrazení pochází z Chocně. První zobrazuje nádraží jak vypadalo v letech 1845 - 1874, druhé z roku 1875 jeho podobu již po přestavbě. Seriál můžete sledovat v sekci Historie-Trať v publikacích.
Historie-Staré pohlednice: novou položku najdete v podsekci Cerekvice nad Loučnou. Pohlednice pocházející z roku 1899 zachycuje na již tradičním přejezdu nákladní vlak mířící do Litomyšle. Škoda, že lokomotiva neměla za sebou kontrastnější pozadí některého z nabílených stavení, mohla tak lépe vyniknout a neztrácet se v tmavém stromořadí.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  26. březen 2007
Historie-Staré mapy, Železniční mapy: Poslední mapou toho seriálu je železniční mapa z jízdního řádu ČSD 1980. Oproti minulé zde již nejsou zaneseny některé zrušené trati v síti ČSD. Podobně jako je tomu se Starými pohlednicemi i mapy budou nepravidelně na stránkách přibývat. Snad už od příští aktualizace začne nový neméněhodnotný seriál.
Aktualizace sekce Provoz.
  19. březen 2007
Ze sekce Staré mapy byly vyjmuty mapy ryze železniční a vytvořily tak v Historii novou sekci. Nově zde najdete železniční mapu, která pochází z roku 1972 a byla přílohou jízdního řádu ČSD. Na mapě lze nalézt několik tratí, které jsou dnes již bohužel zrušeny.
Historie-Staré pohlednice: K vlakové poště přibyly dvě pohlednice z dvacátých let. První s razítkem vlakové pošty č. 115 a druhá s č. 116. Nachází se tady tak už 3 různé typy razítek.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  12. březen 2007
Zatím nejstarší mapu zachycující trať do Litomyšle najdete v sekci Historie-Staré mapy. Mapa pochází z roku 1884, přestože není podrobná jako vojenské mapy, velmi se jim podobá.
Historie-Staré pohlednice: V podsekci Choceň je přidána litografická kolážová pohlednice, v jejímž jednom okénku je zachyceno nádraží. Další dva přírůstky pochází z okolí Chocně. Na obou je partie hlavní trati směrem na Brandýs. Do záběru jedné se dostala i vlečka do kamenolomu se dvěmi naloženými nákladními vozy.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  5. březen 2007
Historie-Staré mapy: Oproti Vojenské mapě Vysoké Mýto z roku 1937 najdete na její podobě z roku 1946 jen menší rozdíly, jedná se hlavně o rozrůstající zástavbu.
Historie-Staré pohlednice: Nová pohlednice v podsekci Vysokém Mýto již tradičně zachycuje Grand hotel se zastávkou. Další dvě se nachází v třetí nejrozsáhlejší podsekci okolí Chocně. První, již známý Pozdrav z vlaku je zde v kolorované podobě a v kvalitnějším provedení. Poslední novinkou je fotopohlednice Údolí k Brandýsu s tratí z roku 1938.
Na Mn vlaku se objevuje lok. řady 730, která je náhradou za porouchanou řadu 714.
Na trati nově 810 058-8.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  25. únor 2007
Ke starým mapám přibyla Vojenská mapa Vysoké Mýto tentokrát z roku 1937. Oproti její předchůdkyni z roku 1925 je zde patrná postupující zástavba. Dále byla přidána naskenovaná brožurka, která je vlepená u posledně přidané mapy Železniční sítě Čech, Moravy a Slezska z roku 1914.
Dva nové pohledy na zastávku ve Vysokém Mýtě najdete v sekci Historie-Staré pohlednice. První pochází z dvacátých let a ideálně zachycuje celý Grand Hotel s přístavbou zastávky. Čitelný je zde i nápis: čekárna zastávky Vysoké Mýto. Na druhém se nabízí snímek z letadla, v jehož dolní části je Grand Hotel i s úsekem trati směrem k nádraží.
4.3. vstoupí v platnost první změna jízdního řádu ČD. Změny se však trati 018 netýkají. Aktualizované jízdní řády pro ostatní tratě najdete na stránkách ČD.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  19. únor 2007
Jak vypadala železniční síť na území dnešní České republiky v období před první republikou zachycuje mapa s názvem Železniční síť Čech, Moravy, Slezska a zemí sousedních v roce 1914. Najdete ji tradičně v sekci Historie-Staré mapy.
Při výluce se v úseku mezi Vysokým Mýtem a Slatinou v okolí trati ořezávaly dřeviny. Fotografie v sekci Provoz-Výluky.
Na trati jezdí nově motorový vůz 810 060-4 (pojmenovaný Pavlínka). Společně s 810 665-0 jsou vybaveny plyšovým čalouněním sedadel.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  10. únor 2007
Ve dnech 12. a 13.2.2007 vždy od 8:00 hod. do 13:25 hod. se koná výluka traťové koleje Choceň - Vysoké Mýto. Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Vlaky číslo 15035 a 15037 budou nahrazeny autobusem v úseku Vysoké Mýto město - Choceň.
Stanoviště a zastávky náhradní autobusové dopravy:
Žst Choceň - prostor před vysokomýtským nástupištěm 1a
Dvořisko - silniční komunikace u podniku Kögel
Slatina u Vysokého Mýta - křižovatka u bývalé prodejny potravin
Žst Vysoké Mýto - před staniční budovou
Vysoké Mýto město - silniční komunikace u zastávky

Dalším přírůstkem v sekci Staré mapy je Vojenská mapa Vysoké Mýto z roku 1931. Tentokráte je mapa v měřítku 1:200 000, tudíž není tak podrobná jako její předchůdkyně z minulé aktualizace. Přestože zachycuje již velkou oblast, mapa se honosí názvem Vysoké Mýto. Město zde značí významný vojenský bod a jakýsi střed dané oblasti.
Cílem sprejerů se kromě žst. Vysoké Mýto stala i od vesnice trochu odlehlá zastávka Slatina u Vysokého Mýta.
Na železničním přejezdu u Vysokého Mýta (6,8 km) je v provozu nová signalizace. Sekce Provoz-Práce na trati.
Na trati jezdí nově motorový vůz 810 665-0.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  3. únor 2007
V sekci Staré mapy si můžete prohlédnout Vojenskou mapu oblasti Vysoké Mýto a Litomyšl z roku 1925. Mapa je velmi podrobná, použité symboly naleznete ve vysvětlivkách v její dolní části mapy. Na mapě jsou důkladně zakresleny vlečky, železniční mosty i přejezdy. Množství polních cest křižujících trať dokumentuje, kolik se nacházelo dříve na trati přejezdů.
Historie-Staré pohlednice: tři nové pohlednice pochází z Chocně a jedna z jejího okolí. První zachycuje nádražní budovu z pohledu od příjezdové silnice, další dvě fotopohlednice zachytily slavnostní nástupiště při příjezdu prezidenta Edvarda Beneše v roce 1945. Poslední pohlednicí je pozdrav z Chocně - Pelin, zabírající hlavní trať do Brandýsa.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  27. leden 2007
V sekci Staré mapy přibyla nově Vilímkova podrobná turistická mapa politického okresu Vysokomýtského z roku 1937. Na mapě je trať celkem dobře a podrobně zakreslena. Zobrazena je zde, ale jen jediná vlečka a to v Litomyšli.
Ke Starým pohlednicím přibyly 2 pohlednice z Vysokého Mýta - první tříokénková propagující Grand Hotel zobrazuje vlak na zastávce u hotelu, druhá zachycuje již tradiční pohled na kasárna ze střechy mýtské zastávky, nyní z 30. let. Dalším přírůstkem je dvouokénková pohlednice z Cerekvice nad Loučnou zachycující cerekvický cukrovar. Poslední novinkou je obálka Hugo Poppera z Litomyšle, kde vlastnil dvě továrny na obuv, opatřená razítkem vlakové pošty z roku 1920.
V noci z pondělí na úterý 23. ledna neznámí vandalové posprejovali sklady na nádraží ve Vysokém Mýtě.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  21. leden 2007
Novým přírůstkem Starých map je Železniční mapa Československa z období 1. republiky (1918 - 1938). Dále bylo zvětšeno rozlišení Generální mapy okresního hejtmanství Vysoko Mýtského z roku 1908 a přidána obálka Cestovní mapy království českého 1909. Všechny mapy jsou velmi kvalitně naskenovány, záleží ale na rychlosti Vašeho internetového připojení jak rychle budou mapy při daném přiblížení vykresleny.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  15. leden 2007
V několika příštích aktualizacích bude probíhat nový cyklus, rozšiřující sbírku starých map, zobrazujících trať Choceň - Litomyšl. Novým přírůstkem v této sekci je Cestovní mapa království českého z roku 1909. Mapa pochází od stejného vydavatele jako Generální mapa okresního hejtmanství Vysoko Mýtského z roku 1908, tudíž jsou zde zobrazovány tratě ve výstavbě, ale i tratě projektované. O nadčasovosti mapy svědčí, že trať Litomyšl - Polička je zde zobrazena již jako ve výstavbě, přitom k realizaci nikdy nedošlo. Mapa zachycuje celé Česko, proto projektovaných a následně nerealizovaných tratí jsou zde desítky. Pro prohlížení map slouží na stránkách flashová aplikace, proto je nutné mít Flash Player nainstalovaný v prohlížeči.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  7. leden 2007
V MF Dnes vyšel článek o tom, že by se měla Regionova na trati objevit již na přelomu ledna a února. Jeho znění naleznete v sekci Trať-Články.
Tento rok oslaví trať Choceň - Litomyšl výročí 125 let.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
Starší aktuality: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-2021


Choceň - Litomyšl