železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

Vlečky na trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl


vlečka Vysoké Mýto pivovar - ZZN   zruš.

Základní údaje o vlečce
délka: 0,56 km
provoz: 195? - 2000
stav: zrušená
napojení k lokálce v: 8,4 km
vzdálenost od stanice: výhybka vlečky byla od zhlaví vysokomýtské stanice vzdálena 0,61 km a od budovy nádraží pak 0,65 km
společnost působící na vlečce: ZZN

Současnost a stav vlečky

Vlečka odbočovala z trati v 8,4 km mezi vysokomýtským nádražím (7,8 km) a zastávkou (8,6 km). Ve směru od nádraží odbočovala vlečka úvratí napravo. Výhybka byla vzdálena od vysokomýtské zastávky necelých dvě sta metrů. Vlečková kolej vedla podél traťové koleje a až cca po 150 m naproti rohu areálu pivovaru (tehdejší konec Jiráskovy ulice) více odbočovala a stoupala směrem k bráně do areálu. Do zrušení vlečky přetínala trať Jiráskovu ulici a dělila ji na dvě neprůjezdné části. Pro pěší vedla z pivovarské cesty stezka a pomocí malého přejezdu přetínala trať. Po 200 metrech vlečkové koleje se tak nacházela brána do areálu s klasickými dvěmi modrobílými tabulemi - zákazy posunu. Dalších 120 m vedla vlečková kolej podél hranice areálu, poté procházela budovou (40 m). Průjezd budovy byl opatřen dřevěnými vraty taktéž se dvěmi natřenými modrobílými značkami. Po výjezdu z budovy byla po levé straně následujících 35 m část nižší část budovy, sloužící k přístupu k vagónům pomocí jezdících dvoudílných vrat. Na konci této budovy se kolej rozdělovala na dvě. Přímá kolej končila po 100 m, odbočná končila po 150 m téměř na úplné hranici areálu. Odbočná kolej vedla nalevo k později vystavěné 40 m dlouhé pomocné hale pro nakládku. Za ní byly opět koleje propojeny dvěmi výhybkami. Na konci přímé koleje byla koncovka s lucernou. Odbočná kolej vedla trochu pod okolním terénem o již zmíněných 50 m dále. Na výhybkách byly staré kulaté terče s bílou šipkou na jedné straně a čárou na druhé. V areálu pivovaru byly použity ocelové pražce, v průjezdu budovou pivovaru a mezi areálem a lokálkou dřevěné.
Vlečka byla snesena v roce 2000, nebyla žádná další vize jejího využití a ustoupila realizaci propojení Jiráskovy ulice. Na demontáži se podílela souprava podbíječky s pracovním vozem a MUV. Koleje byly snášeny od konce a aby se tam kolejová technika vůbec dostala musely se pořezat nejdříve dřeviny, které rostly i mezi pražci a bránily průjezdu. Po několika letech, ale bohužel zároveň naposled vlečkou něco projelo. Jako poslední s menším časovým odstupem byla snesena výhybka vlečky s lokálkou. Po zarovnání terénu a protažení silniční komunikace zmizely poslední stopy po této vlečce.

pivovar Vysoké Mýto
Pohled na pivovar s železniční tratí v popředí v roce 1901.

Historie

Podle názvu vlečky by se leckdo mohl mylně domnívat, že sloužila k vývozu piva či dovozu surovin pro jeho výrobu. Nemohlo tomu tak být, neboť byla vystavěna až po jeho zrušení. Vždy však byla s budovou pivovaru úzce spjatá a tak jí nikdo jinak než „vlečka do pivovaru“ nenazval.
Přestože nebyla vlečka pivovarnickou, při výstavbě pivovaru v roce 1898 se díky blízkosti trati zamýšlelo o jeho možném napojení vlečkou k lokálce. Během dvou světových válek ale došlo ke značnému omezení výroby piva, dále pak z důvodu nemalé konkurence v okolí se pivovar tímto utlumováním nedostal do takového rozmachu, kdy by pro jeho provoz byla vlečka potřebná.
Pivovar byl v provozu do roku 1951. Poté využívalo areál Zemědělské zásobování a nákup a to až do roku 1989. Následně byl celý areál opuštěn, vystřídal nejednoho majitele a měnily se i záměry, co s areálem dál. Nakonec v roce 2009 bylo rozhodnoto o demolici větší části a následné nové zástavbě. Z původního areálu by měla být zachována pouze část hlavní budovy.

Měšťanský pivovar a sladovna ve Vysokém Mýtě (1898 - 1951) - Ve Vysokém Mýtě se vařilo pivo již od roku 1307. Před stavbou měšťanského pivovaru na Pražském předměstí stával původní pivovar na místě dnešního Okresního domu (sídlo Městské galerie). Tento pivovar z počátku 17. století byl v roce 1901 zbořen. Nový měšťanský pivovar, jehož výstavba započala v roce 1898, byl dokončen v roce 1900.
Nejdříve zde byly postaveny pivovarské sklepy a varna (1898) s hospodářskými a administrativními budovami (1899), později zřízena sladovna (1900) na 60 vagónů ječmene a zajištěno strojové zařízení s kapacitou 30 000 hl piva ročně, kterých však při výrobě nebylo dosahováno. V pozdějších letech bylo vysokomýtské pivo vyváženo i do Brna. [R. Dvořák, Vysoké Mýto, 1974]

Plán kolejiště


Plán vlečky ZZN.
Plán kolejiště vlečky ZZN.


Historické snímkyFotogalerie


Rušení vlečky
Choceň - Litomyšl