železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

Vlečky na trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl


vlečka Vysoké Mýto Karosa - Iveco Czech Republic, a.s.

Základní údaje o vlečce
délka: 0,448 km
provoz: 1970 - současnost
obsluha: pravidelná (cca 6 vlaků v letních měsících)
napojení k lokálce v: 7,504 km
vzdálenost od stanice: výhybka vlečky je od zhlaví vysokomýtské stanice vzdálena 48 m a od budovy nádraží pak 0,354 km
společnost působící na vlečce: Iveco Czech Republic, a. s., www.karosa.cz

Současnost a stav vlečky

Vlečka odbočuje před vysokomýtským nádražím (ve směru od Chocně) z manipulační koleje 3a, vedoucí za zhlaví železniční stanice, která je prodlouženou částí třetí dopravní koleje. Z nádraží je vjezd vlaku na vlečku přímý. Manipulační kolej 3a je zaústěna křižovatkovou výhybkou. Tato kolej vede stoupáním po pravé straně podél lokálkové koleje a po 50 metrech z ní odbočuje napravo kolej vlečky Karosa. Vlečková kolej již nepokračuje takovým stoupáním a je pod úrovní stejnoběžné manipulační koleje. Po prvních 90 metrech vlečky v mírném pravotočivém oblouku následuje vstupní brána do podniku a za ní již vede kolej přímo 130 m, kde je jediná výhybka vlečky. Hlavní vlečková kolej pokračuje 135 m dále k vykládací rampě, levá slouží jako manipulační a končí v úrovni před začátkem rampy. Na konci hlavní vlečkové koleje je 90 m dlouhá rampa sloužící k vykládce uhlí z výsypných vozů. Jelikož lokálková trať od nádraží směrem na Choceň klesá, je tato rampa vysoko nad úrovní a je z vlaku i širšího okolí dobře viditelná.
Společnost Iveco Czech Republic, a. s., působící na vlečce, se zabývá výrobou a prodejem autobusů.

Provoz

Vlečka je obsluhována v posledních letech zpravidla jednou ročně v dávce několika vlaků během letních měsíců. Vlaky s uhlím jsou dováženy ze severočeských dolů Světec - Ledvice. Do Chocně doveze el. lokomotiva okolo 30 výsypných čtyřnápravových vozů Falls (Wap) se dvěmi motorovými lokomotivami (dvojčaty) na postrku a ty jsou ve dvou dávkách dovezeny do Vysokého Mýta. Zde pak dvojčata manipulují na vlečce. Na rampě je zhruba po čtyřech vozech vysypáváno uhlí a prázdné vozy jsou odpojovány na manipulační kolej. Po první várce jsou odvezeny vozy zpět do Chocně a přivezen zbytek vozů. Jízdní řád uhelného vlaku je uveden v sekci jízdních řádů. Vlaky obsluhují vlečku v nočních hodinách, aby nenarušovaly svou délkou pravidelnou dopravu.

Pohled na nakládání autobusů na manipulační koleji za nádražím.
Snímek z počátku 70. let zachycuje nakládání autobusů ŠM 11 na plošinové vozy za nádražím na manipulační koleji č. 7 s nájezdovou rampou. V areálu společnosti je patrná zatím hotová pouze hlavní hala.

Historie

Vlečka patří k nejmladším na trati a byla vybudována na začátku 70. let k nově otevřené části závodu Karosa. Vlečka na konci s několik metrů vysokou vykládací rampou byla postavena za účelem dovozu uhlí do kotelny.

Karosa - Společnost má počátky své výroby v roce 1895, kdy se její historie začala psát v Sodomkově továrně na kočáry. Později zde probíhala výroba automobilů, autokarů a autobusů. V roce 1948 se mění název společnosti na Karosa s výrobou zaměřenou hlavně na autobusy pro různé účely a nasazení. V devadesátých letech se po problémech ujímá vedení společnost Renault, následně pak ve spojení se společností Iveco vytváří společný podnik Irisbus. Nakonec přejímá celý podíl společnost Iveco a dochází k přeměně na Irisbus Iveco. Autobusy z výrobní linky tak během pár let vystřídaly na svých maskách několik logotypů.

Razítko cihelny u nádraží.
Razítko cihelny u nádraží.

Cihelna u nádraží ve Vysokém Mýtě - Před vybudováním nového závodu Karosy za nádražím, byla na jeho místě dříve v provozu cihelna s patřičným názvem Cihelna u nádraží ve Vysoké Mýtě. Dnešní poloha celého areálu závodu, který je zasazen níže než okolní terén je odkazem právě těžebního lomu na cihlářskou hlínu. Cihelna byla založena roku 1884 a byla zde v provozu do roku 1948. Pro blízkost nádraží byly některým zákazníkům dováženy cihlářské výrobky také z vysokomýtského nádraží. Cihelna se rozléhala mezí lokálkou a hlavní hradeckou silnicí, za ní byla také cihelna a to JUC Josefa Tomáška. Založená byla o něco později, ale skončila ve stejných letech jako cihelna u nádraží. Na části jejího areálu dnes také sídlí společnost Karosa. Po Tomáškově cihelně do dnešních dnů zůstala stát její hlavní budova.


Plán kolejiště


Plán vlečky Karosa.
Současný stav kolejiště vlečky Karosa.


Historické snímky
Fotogalerie
2021 - rušení vlečky
Choceň - Litomyšl