železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

 • Staré mapy oblasti
 • Železniční mapy
 • Staré pohlednice
 • Trať v publikacích

 • Železniční mapy Čech, Moravy a Slezka

  Železniční a poštovní mapa Rakousko - Uherska 1894

  Železniční a poštovní mapa Rakousko - Uherska 1894

  Zpracoval von F.R. von Skrzeszewski, k.u.k. náčelníkovi d.R. Nakladatelství Artaria & Comp. ve Vídni. Tisk v. Th. Bannwarth, Vídeň VIII. Měřítko 1:1700 000. Obálka

  1894 Artaria's Eisenbahn - u. Post - Communications - Karte v. Oesterreich - Ungarn 1894.
  Vervielfältiouno vorbehalten. Bearbeitet von F.R. von Skrzeszewski, k.u.k. Hauptmann d.R. Verlag von Artaria & Comp. in Wien. Druck v. Th. Bannwarth, Wien VIII. Massstab 1:1,700.000
  Přehledná mapa železniční království českého 1899

  Přehledná mapa železniční království Českého 1899

  Sestavená železničním oddělením zemského výboru království Českého. Příloha zprávy komise pro veřejné práce ze dne (nevyplněno) 1899. Měřítko 1:600 000. C. a k. dv. litogr. A. Hasse v Praze.

  Na mapě jsou zakresleny desítky projektovaných nebo plánovaných tratí. Litomyšlské lokálky by se tak týkaly projekty Litomyšl - Polička a posléze Široký Důl - Budislav.

  Eisenbahn-Uebersichtskarte des königreiches böhmen,
  zusammengestellt von der Eisenbahnabtheilung des Landessauchsusses des Königreiches Böhmen. Beilage des Berichtes der Commission für öffentliche Arbeiten vom (unerfüllt) 1899. Massstab 1:600 000. K. k. Hoflitogr. A. Haase, Prag.
  Železnice Rakousko - Uherska 1903

  Železnice Rakousko - Uherska 1903

  Prochaskova nová verze Rakousko - Uherských železnic. 72. vydání. Teschen, Wien, Liepzig. Nakladatelství císařské a královské knihkupectví Karl Prochaska. Měřítko 1 : 1 250 000.

  Österreich - Ungarn's Eisenbahnen 1903
  Prochaska's neue Ausgabe Österreich - Ungarn's Eisenbahnen. Zweiundsiebzigste Auflage. Teschen, Wien, Liepzig. Verlag der kaiserlich und königlichen Hofbuchhandlung Karl Prochaska. Massstab 1 : 1 250 000.
  Cestovní mapa království českého 1909

  Cestovní mapa království Českého. 1909

  Osmé doplněné vydání. Nakladatel F. Kytka, knihkupec 1909. Kreslil a ryl J. E. Wagner, nové vydání upravil F. Mareš. C & k. dvorní litografie Hynka Fuchse v Praze. S rozdělením dle soudních obvodů. V měřítku 1 : 600 000.

  Na mapě je zakreslena stávající železniční síť a desítky tratí ve stavbě a tratí projektovaných. V oblasti trati Choceň - Litomyšl je zakreslena jako trať ve výstavbě! Litomyšl - Polička a jako trať projektovaná Budislav - Proseč - ?Rychnov.

  Přední a zadní strana obálky nalepené na mapě.
  Železniční síť Čech, Moravy a Slezska 1914

  Železniční síť Čech, Moravy a Slezska 1914

  Přesný název: Železniční síť Čech, Moravy, Slezska a zemí sousedních v roce 1914. Dle úředních pramenů sestavil a vydal Jos. Matějček, revident c. k. rak. státních drah v Praze, ve prospěch ústřední matice školské. Druhé doplněné vydání. Královské Vinohrady. - Nákladem vlastním. Litogr. Č. Štumper, Praha, Mikulášská 11. Měřítko 1 : 1 000 000.

  Přední, 1, 2 a 3 a 4 strana brožurky vlepené u mapy.
  Železniční síť Československé republiky 1923

  Železniční síť Československé republiky 1923

  Zpracoval a vydal Josef Matějček, inspektor státních drah v ministerstvu železnic. Třetí doplněné vydání dle stavu 1. ledna 1923. Nákladem vlastním v Praze-Karlíně, Palackého třída 2. Unie, Praha. Měřítko 1 : 1 000 000.

  Přední, vnitřní a zadní strana obálky.
  Železniční mapa Československa období 1. republiky (1918 - 1938)

  Železniční mapa Československa období 1. republiky (1918 - 1938)

  Měřítko 1 : 750 000.

  Součástí tehdejšího Československa byla i Podkarpatská Rus. Na mapě jsou zakresleny všechny tehdejší stanice, které se nacházely na jednotlivých tratích. Vlevo ve vysvětlivkách lze vyčíst význam barevného rozlišení tratí.
  Vydána 1928.
  Železniční tratě republiky Československé 1948

  Železniční a státní automobilové trati republiky Československé 1932

  reklama - Česká akciová společnost Orenstein a Koppel. Praha II. Vodičkova ulice č. 20. Teplice-Šanov-Brno Mor. Ostrava - Bratislava Parní a naftové lokomotivy. Lžicová rýpadla na plazivých pásech. Korečková rýpadla pro cihelny. Veškerý materiál pro polní a průmyslové dráhy. Trasování a stavba vleček.
  Železniční tratě republiky Československé 1948

  Grafické znázornění rychlíků ČSD 1932

  Československé státní dráhy. Grafické znázornění jízdního řádu rychlíků v republice Československé podle jízdního řádu, platného od 22. května 1932. A. Kruliš.
  Železniční mapa republiky Československé 1938

  Železniční mapa republiky Československé 1938

  Železniční tratě ČSD podle stavu z 15. května 1938. JR (logo) a JV (logo). Příloha jízdního řádu.
  Silniční autobusové trati ČSD 1938

  Silniční autobusové trati ČSD 1938

  Autobusové tratě ČSD podle stavu z 15. května 1938. JR (logo) a JV (logo). Příloha jízdního řádu.
  Železniční tratě republiky Československé 1948

  Železniční tratě republiky Československé 1948

  Příloha k letnímu vydání úředního jízdního řádu. Vypracoval: V. Grgurič. Nákladem skladu tiskopisů ČSD Praha - Smíchov. Vytiskla tiskárna Neubert a synové, Praha - Smíchov. 1948.
  Železniční mapa k jízdnímu řádu ČSD 1972

  Mapa k jízdnímu řádu ČSD 1972

  Příloha k jízdnímu řádu ČSD 1972/1973 vydanému Nakladatelstvím dopravy a spojů - Praha. Zpracovala a vytiskla Kartografie, n. p., Praha. Čís. výr. 601 000-72. Kartografie, Praha 1972.
  Železniční mapa k jízdnímu řádu ČSD 1980

  Mapa k jízdnímu řádu ČSD 1980

  Příloha k jízdnímu řádu ČSD 1980/1981 vydanému Nakladatelstvím dopravy a spojů - Praha. Zpracovala a vytiskla Kartografie, n. p., Praha. Čís. výr. 575 000-80. Kartografie, Praha 1972.


  Choceň - Litomyšl