železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

 • Výluky
 • Nehody
 • Práce na trati
 • Viamont

 • Výluky na železniční trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl  Výluka od 27. do 30.8.2007 mezi stanicemi Choceň - Litomyšl

  Při výluce probíhalo na trati několik prací. V 6,494 km byl opravován most přes řeku Loučnou. Renovaci prováděla firma Chládek & Tintěra Pardubice. Na mostě byly vyměněny pražce a v okolí mostu upraven železniční svršek a násep. Několik metrů před mostem bylo vyměněno návěstidlo PřLk ruského vzoru za typ AŽD. Stejné výměny se dočkalo návěstidlo Lk v 6,8 km poblíž výhybky do areálu cukrovar. Během výluky bylo strojem SVP-74 s nástavcem na sekání upravováno okolí celé trati. Výměna pražců probíhala také na zmiňované výhybce do vlečkového areálu cukrovar v 6,757 km. U zastávky Dvořisko v 2,595 km byl opravován železniční přejezd. Byly zde vyměněny přejezdové pražce a doasfaltován přechod mezi nimi a vozovkou.


  Fotogalerie

  Vyhláška

  Od 27.8.2007 9:00 hod do 30.8.2007 16:35 hod se koná nepřetržitá výluka traťové koleje Choceň - Litomyšl. Všechny osobní vlaky budou v době konání výluky nahrazeny autobusovou dopravou.

  Stanoviště náhradní autobusové dopravy :

  Choceň - prostor před vysokomýtským nástupištěm 1a
  Dvořisko - silniční komunikace u podniku Rieter (Orličan)
  Slatina u Vys. Mýta - křižovatka u bývalé prodejny potravin
  Vysoké Mýto (nádraží) - před staniční budovou
  Vysoké Mýto město (zastávka) - silniční komunikace u zastávky
  Džbánov - silniční komunikace u zastávky
  Hrušová - na silnici I/35 pod železniční zastávkou
  Cerekvice nad Loučnou - před staniční budovou
  Cerekvice nad Loučnou zastávka - silniční komunikace u zastávky
  Řídký – zastávka ČSAD "Řídký" na silnici I/35
  Tržek – zastávka ČSAD "Tržek, rozcestí" na silnici I/35
  Litomyšl-Nedošín - zastávka ČSAD "Litomyšl - Nedošín, rozcestí" na silnici I/35
  Litomyšl zastávka – zastávka ČSAD "Litomyšl, drogerie" na silnici I/35
  Litomyšl - před staniční budovou

  Každý spoj je nahrazen vždy jedním autobusem, který bude označen tabulkou "zastávkový autobus" a bude zastavovat na všech zastávkách podle jízdního řádu. Některé spoje v úseku Choceň - Vysoké Mýto město budou nahrazeny dalšími autobusy označenými tabulkou "přímý autobus", které nebudou zastavovat na zastávkách Dvořisko a Slatina u Vys. Mýta.  Choceň - Litomyšl