železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

 • Výluky
 • Nehody
 • Práce na trati
 • Viamont

 • Výluky na železniční trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl  Výluka od 25. do 27.9.2006 mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl

  Během těchto tří výlukových dnů probíhalo několik prací na trati. Na nádraží v Cerekvici nad Loučnou byly vyměňovány některé pražce u druhé staniční koleje (manipulační kolej) a u výhybky č.6. Na této koleji byla natřena výkolejka Vk 1 a kryty zámků u výhybek č. 6, 7 a 8. S novými pražci přijela MUV 69.2-354. Poblíž Hrušové v 13,8 km trati byl vyasfaltován přejezd. Dříve byly mezi kolejnicemi betonové panely a z jedné strany rozbořený asfaltový povrch a z druhé zpevněná cesta. Fotografie viz Pochůzka. Další prací byla rekonstrukce úseku mezi 13,4 až 13,7 km trati. Úseku trati se dostalo nových kolejnic a štěrkového lože. Podél trati byl prohlouben odvodňovací kanál a upraven okolní terén. Před výlukou stálo v Mýtě 9 vagónů Faccs se štěrkem.

  Fotogalerie


  Vyhláška


  Dne 25.09.2006 v době od 08:50 hod do 23:10 hod se bude konat denní výluka mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl.

  Ve dnech 26.09.2006 a 27.09.2006 v době od 08:50 hod do 18:50 hod se budou konat denní výluky mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl.

  Zastávky náhradní autobusové dopravy odchylně od ČD:

  Řídký – zastávka ČSAD Řídký u hlavní silnice I/35
  Tržek – zastávka ČSAD Tržek, rozcestí u hlavní silnice I/35
  Litomyšl - Nedošín – zastávka ČSAD Litomyšl - Nedošín, rozcestí u hlavní silnice I/35
  Litomyšl zastávka – zastávka ČSAD Litomyšl, drogerie


  Choceň - Litomyšl